Home » Zespół ds. integracji Lokalnej w GOPS w Sokolnikach

Zespół ds. integracji Lokalnej w GOPS w Sokolnikach

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku ze swoją misją niesienia skutecznej pomocy mieszkańcom gminy Sokolniki w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych duży nacisk kładzie na realizację  środowiskowej pracy socjalnej tj. na pracę z lokalną społecznością poprzez stałą i ścisłą współpracę z instytucjami z terenu gminy, organizacjami pozarządowymi, identyfikowanie potrzeb i określanie kierunków rozwoju wybranych zagadnień polityki społecznej.

Temu celowi służy usytuowanie w strukturach tutejszego Ośrodka od 01 stycznia 2019 roku Zespołu ds. Integracji Lokalnej w skład, którego wchodzi: kierownik GOPS, trzech pracowników socjalnych oraz asystent rodziny. Głównym celem organizatorów społeczności lokalnej jest aktywizacja, jako działanie socjalno-wychowawcze, które ma spowodować wzrost aktywności mieszkańców oraz zwiększyć ich udział w życiu społecznym, poprzez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach, poglądach, wzorach, stylach i sposobie życia grup społecznych. Nasza praca jest szczególnie ważna w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie własnych potencjałów oraz zasobów najbliższego środowiska.

Działania 2021:

Kolejny dzień wakacji za nami

Trzeci dzień wakacyjnych zabaw

Pierwszy dzień wakacyjnych zajęć za nami

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna

Seniorzy w czasach pandemii

Przemocy mówimy NIE! Mamo nie pij! Tato nie bij!

Dzień Dziecka z GOPS

Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu

Wspólny ,,Dzień Kolorowej Skarpetki”

Wyniki Akcji Profilaktycznej ,,Biała Zima”

Wyniki konkursu ,, Walentynka dla Rodzica”!

Pomoc od fundacji ,,Wawel z Rodziną”

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka w GOPS w Sokolnikach!

Działania 2020:

Ogłoszenie wyników konkursu ,,Świąteczna Wykreślanka”!

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Klubik redakcyjnej pomocy z GOPS

Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Szkolenie dla opiekunek i pracowników GOPS z pierwszej pomocy

Seniorzy z Sokolnik z profilaktyką na Ty

Wakacyjna Krzyżówka Rodzinna

Rozstrzygnięcie konkursu „Mapa moich marzeń”

Wspieramy Maluchy !

GOPS zachęca : ZatrzymiajEpidemiePrzemocy !

Konkurs plastyczny na Dzień Dziecka „MaPa Moich MaRZeŃ”

Siłownia pamięci – GOPS w Sokolnikach zaprasza

Wsparcie psychologiczne

Pogotowie zakupowe z GOPS w Sokolnikach

Zdalne wsparcie psychologiczne z GOPS w Sokolnikach

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców z GOPS

Walentynki okazją do edukacji z integracją

4000 bezpłatnych okularów dla podopiecznych!

Koncert Charytatywny z naszymi Seniorami

Maski karnawałowe w Figloraju

Zimowy pejzaż i bezpieczeństwo

Niespodzianki dla Babci i Dziadka

Gminne spotkanie opłatkowe

Działania 2019:

Przy dźwiękach kolęd…

Grudniowe niespodzianki i rozstrzygnięcie konkursu

Zwyczaje Bożego Narodzenia

Na straży swojego bezpieczeństwa

W barwach jesieni

Informator Seniora

Spacerem po arboretum

Kosmetolog dla Seniorów

O wychowaniu z psychologiem

Czekoladowe zakończenie wakacji

Wakacyjny Piknik 2019

Sokolniki na Wojewódzkich Dniach Seniora

Wakacyjne Koralikowo

Las bliżej nas

Edukacja dla bezpieczeństwa

Seniorzy zainteresowani finansami

Informacje 500 + także na Dniach Gminy Sokolniki

Seniorzy o samoobronie

Ciasteczkowo na Bajkowym Dniu Dziecka

Sąsiedzkie spotkanie Seniorów z Sokolnik

Warsztaty psychologiczno – plastyczne z GOPS w Sokolnikach

ABC świadomego Seniora – ciąg dalszy

Gminny Dzień Rodziny w Sokolnikach

Spacer po zdrowie

Warsztaty kreatywno-plastyczne z GOPS

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Cyberprzemoc

Spotkanie informacyjne „ABC świadomego seniora w gminie Sokolniki”

Pierwszy dzień ferii za nami!

Chodzi o rodzinę , chodzi o czytanie

Infolinia konsumencka

Seniorzy chętnie badali słuch

Dzień Sołtysa w Gminie Sokolniki

Spotkanie z dietetykiem

Kreatywnie z GOPS

Prawo Konsumenta dla Seniorów

Żegnamy zimę, witamy wiosnę!

Warsztaty kulinarno-dietetyczne w ramach POPŻ Podprogram 2018

Warsztaty wiosenno-wielkanocne już za nami

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.07.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
23.07.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel