Home » Zespół ds. integracji Lokalnej w GOPS w Sokolnikach

Zespół ds. integracji Lokalnej w GOPS w Sokolnikach

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku ze swoją misją niesienia skutecznej pomocy mieszkańcom gminy Sokolniki w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych duży nacisk kładzie na realizację  środowiskowej pracy socjalnej tj. na pracę z lokalną społecznością poprzez stałą i ścisłą współpracę z instytucjami z terenu gminy, organizacjami pozarządowymi, identyfikowanie potrzeb i określanie kierunków rozwoju wybranych zagadnień polityki społecznej.

Temu celowi służy usytuowanie w strukturach tutejszego Ośrodka od 01 stycznia 2019 roku Zespołu ds. Integracji Lokalnej w skład, którego wchodzi: kierownik GOPS, trzech pracowników socjalnych oraz asystent rodziny. Głównym celem organizatorów społeczności lokalnej jest aktywizacja, jako działanie socjalno-wychowawcze, które ma spowodować wzrost aktywności mieszkańców oraz zwiększyć ich udział w życiu społecznym, poprzez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach, poglądach, wzorach, stylach i sposobie życia grup społecznych. Nasza praca jest szczególnie ważna w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie własnych potencjałów oraz zasobów najbliższego środowiska.

Działania 2024

Wielkanocne warsztaty z seniorami

Seniorzy z Sokolnik na koncercie Eleni

Spotkanie „ Aktywny senior to zdrowy senior”

„ Gdy milczysz przemoc narasta”

Konkurs plastyczny ‘Kocham moich rodziców – nie lubimy przemocy’

Ferie z Asystentem Rodziny

Dzień Babci i Dziadka – działania z Asystentem Rodziny

Działania 2023:

Mikołaj w Sokolnikach

Świąteczna choinka z prezentami w GOPS

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sokolnikach

Seniorzy z Sokolnik na koncercie Muzyki Świata

Dzień seniora wspaniała idea

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2023 w Sokolnikach

Seniorzy z Sokolnik spacerem po Wrocławiu

GOPS o przemocy domowej wobec seniorów

GOPS o przemocy na pikniku „Bezpieczna Gmina Sokolniki przykładem dla innych

Pierwszy tydzień wakacji za nami

Edukacja seniorów w Przedborowie

Gminny Dzień Dziecka 2023

26 maja Dzień Matki

Seniorzy Szlakiem Odry

15 maja – Dzień Rodziny !

Dzień i Wiosny i Kolorowej skarpetki

Palmy wielkanocne

Kapelusz Pani Wiosny

Dzień kobiet seniorek z Sokolnik

Spotkanie z dietetykiem

Edukacja w Walentynki

Podsumowanie ferii z Asystentem Rodziny

Działania 2022:

Do Sokolnik przybył Mikołaj

Paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących

GOPS na Gminnych obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

W barwach jesieni bez przemocy

Dzień Seniora w Sokolnikach

Międzynarodowy Dzień Kropki, czyli święto odkrywania talentów.

Seniorzy ćwiczą umysł

Seniorzy z Sokolnik w Przedborowie

Kolejne dni wakacji za nami

Pierwszy dzień wakacji za nami

Świetna zabawa na Pikniku Rodzinnym

Gminny Dzień Dziecka

Konkurs plastyczny ” Szczęśliwa Rodzina bez przemocy”

Serdeczne życzenia z okazji Dnia Matki

Seniorzy z Sokolnik na Opolszczyźnie

„Wielkanocna kartka”

Trening umysłu dla seniorów

Trening umiejętności wychowawczych z GOPS

Dzień Babci i Dziadka

GOPS w Sokolnikach przeciwko przemocy- raport

Nowości i zmiany w pomocy społecznej od 2022 r – spotkanie informacyjne

Działania 2021:

Paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących

Do Sokolnik przybył Mikołaj

RBS i GOPS w trosce o bezpieczeństwo seniorów

Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sokolnikach

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży- edycja 2021

Profilaktyka z integracją w Nadwarciańskim Grodzie

Pamiętamy o Seniorach

Kolejna edycja szkolenia Członków Zespołu Interdyscyplinarnego

„ Cudze chwalicie, swego nie znacie „czyli Seniorzy w Antoninie

Podwodny Świat – kreatywne warsztaty

Demencja starcza. Czym jest? Jak się przed nią chronić? Jak sobie pomóc?

Kolejny dzień wakacji za nami

Trzeci dzień wakacyjnych zabaw

Relacja z drugiego dnia wakacyjnych zabaw

Pierwszy dzień wakacyjnych zajęć za nami

„Alzheimer – rozumiem – wspieram” – kampania informacyjna

Seniorzy w czasach pandemii

Przemocy mówimy NIE! Mamo nie pij! Tato nie bij!

Dzień Dziecka z GOPS

Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu

Wspólny ,,Dzień Kolorowej Skarpetki”

Wyniki Akcji Profilaktycznej ,,Biała Zima”

Wyniki konkursu ,, Walentynka dla Rodzica”!

Pomoc od fundacji ,,Wawel z Rodziną”

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka w GOPS w Sokolnikach!

Działania 2020:

Ogłoszenie wyników konkursu ,,Świąteczna Wykreślanka”!

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Klubik redakcyjnej pomocy z GOPS

Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Szkolenie dla opiekunek i pracowników GOPS z pierwszej pomocy

Seniorzy z Sokolnik z profilaktyką na Ty

Wakacyjna Krzyżówka Rodzinna

Rozstrzygnięcie konkursu „Mapa moich marzeń”

Wspieramy Maluchy !

GOPS zachęca : ZatrzymiajEpidemiePrzemocy !

Konkurs plastyczny na Dzień Dziecka „MaPa Moich MaRZeŃ”

Siłownia pamięci – GOPS w Sokolnikach zaprasza

Wsparcie psychologiczne

Pogotowie zakupowe z GOPS w Sokolnikach

Zdalne wsparcie psychologiczne z GOPS w Sokolnikach

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców z GOPS

Walentynki okazją do edukacji z integracją

4000 bezpłatnych okularów dla podopiecznych!

Koncert Charytatywny z naszymi Seniorami

Maski karnawałowe w Figloraju

Zimowy pejzaż i bezpieczeństwo

Niespodzianki dla Babci i Dziadka

Gminne spotkanie opłatkowe

Działania 2019:

Przy dźwiękach kolęd…

Grudniowe niespodzianki i rozstrzygnięcie konkursu

Zwyczaje Bożego Narodzenia

Na straży swojego bezpieczeństwa

W barwach jesieni

Informator Seniora

Spacerem po arboretum

Kosmetolog dla Seniorów

O wychowaniu z psychologiem

Czekoladowe zakończenie wakacji

Wakacyjny Piknik 2019

Sokolniki na Wojewódzkich Dniach Seniora

Wakacyjne Koralikowo

Las bliżej nas

Edukacja dla bezpieczeństwa

Seniorzy zainteresowani finansami

Informacje 500 + także na Dniach Gminy Sokolniki

Seniorzy o samoobronie

Ciasteczkowo na Bajkowym Dniu Dziecka

Sąsiedzkie spotkanie Seniorów z Sokolnik

Warsztaty psychologiczno – plastyczne z GOPS w Sokolnikach

ABC świadomego Seniora – ciąg dalszy

Gminny Dzień Rodziny w Sokolnikach

Spacer po zdrowie

Warsztaty kreatywno-plastyczne z GOPS

Bezpłatna pomoc psychologiczna

Cyberprzemoc

Spotkanie informacyjne „ABC świadomego seniora w gminie Sokolniki”

Pierwszy dzień ferii za nami!

Chodzi o rodzinę , chodzi o czytanie

Infolinia konsumencka

Seniorzy chętnie badali słuch

Dzień Sołtysa w Gminie Sokolniki

Spotkanie z dietetykiem

Kreatywnie z GOPS

Prawo Konsumenta dla Seniorów

Żegnamy zimę, witamy wiosnę!

Warsztaty kulinarno-dietetyczne w ramach POPŻ Podprogram 2018

Warsztaty wiosenno-wielkanocne już za nami

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia