Home » Aktualności » ABC świadomego seniora

ABC świadomego seniora

6 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyło się pierwsze spotkanie seniorów z terenu gminy Sokolniki w ramach projektu socjalnego „ ABC świadomego seniora”, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach przy współudziale policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

W trakcie spotkania Kierownik GOPS w Sokolnikach, Ewa Szandała w swoim wystąpieniu przedstawiła prezentację multimedialną oraz omówiła formy i możliwości udzielania pomocy przez GOPS w sytuacji występowania przemocy i cyberprzemocy wobec osób starszych. Jednocześnie pracownik socjalny Pani Mariola Jaroch – Cygan rozdała uczestnikom spotkania ulotki i materiały informacyjne, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.
Dzielnicowy gminy Sokolniki i Czastary st.sierż. Piotr Płachta wraz z Kierownikiem dzielnicowych asp. sztab. Waldemarem Leszczyńskim omówili tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, głównie z bezpieczeństwem niechronionych użytkowników dróg, czyli pieszych i rowerzystów. Podkreślili istotną rolę elementów odblaskowych dających bezpieczeństwo pieszym. Podczas wystąpienia policjantów nie zabrakło między innymi tematów związanych z zjawiskiem przemocy i znęcania a także tematyki oszustw, w trakcie których policjanci wyjaśnili jak najczęściej działają przestępcy i w jaki sposób nie dać się oszukać na tzw. wnuczka, policjanta czy pracownika np. zakładu energetyki.
W dalszej części spotkania st.sierż. Piotr Płachta w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” przekazał w jaki sposób można skontaktować się z dzielnicowym. Omówił działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy mogą anonimowo zgłaszać problemy występujące w miejscu ich zamieszkania.
Na zakończenie spotkania policjanci wszystkim jego uczestnikom rozdali odblaskowe opaski oraz ulotki „Seniorze nie daj się oszukać”. Organizatorzy spotkania odpowiedzieli również na liczne zadane pytania oraz wyjaśnili z jakiego typu problemami można zwrócić się po pomoc do poszczególnych instytucji. Obecni na spotkaniu seniorzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat bezpieczeństwa i wyrazili swoje zadowolenie z takiej formy edukacji i integracji.

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia