Home » Aktualności » GOPS na Gminnych obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

GOPS na Gminnych obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

Gminne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 7 listopada 2014 r. – Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Wybrana data, czyli 20 listopada, nawiązuje do 1989 r. i przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. Święto to ma również zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat.

W dniu 22 listopada 2022 r., po raz drugi w gminie Sokolniki obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka.

Wtorkowe popołudnie obfitowało w niesamowite wykłady, a zaproszeni przez Panią Dyrektor-Martę Mieszałę prelegenci wykazali się profesjonalizmem i ogromną wiedzą w zakresie pracy z dziećmi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach również uczestniczył w tym niezwykle ważnym wydarzeniu a kierownik Ośrodka Ewa Szandała przedstawiła referat „ Pomoc społeczna w służbie dziecku i rodzinie”

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia