Home » Aktualności » Kolejna edycja szkolenia Członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Kolejna edycja szkolenia Członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Szkolenie Członków Zespołu InterdyscyplinarnegoW dniach 13, 20 i 27 września 2021 r., odbyły się szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Sokolniki.

Szkolenia zostały zorganizowane w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach priorytetu Nr 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Spotkania prowadził drugi rok z rzędu Pan Michał Gluzek, doświadczony Trener, pracownik socjalny- interwent kryzysowy , certyfikowany trener umiejętności społecznych , koordynator ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego dla kadry zarządzającej w pomocy społecznej.

Podczas kolejnych spotkań szkoleniowych poruszaliśmy tematy związane z aktualizacją przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , procedury „Niebieskie Karty” w czasie pandemii. Omówiliśmy scenariusz spotkania z rodzicem krzywdzonym, problem przemocy wobec dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi, nowoczesne modele komunikacji oraz typologię sprawców przemocy. Szkolenia miały charakter warsztatowy, uczestnicy prowadzili żywe dyskusje poparte przykładami z pracy codziennej.

W szkoleniach uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w gminie Sokolniki w następującym składzie:

1. Ewa Szandała – przewodniczący ZI

2. Mariola Jaroch – Cygan – pracownik socjalny

3. Anna Rybczyńska – pracownik socjalny

4. Eliza Kuźnik – pracownik socjalny

5. Aleksandra Wyczałkowska – asystent rodziny

6. Piotr Płachta – dzielnicowy KPP w Wieruszowie

7. Anna Szewczyk – przedstawiciel służby zdrowia

Program szkolenia został zrealizowany a spotkanie przyczyniło się do pogłębienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.

Organizatorem szkolenia był GOPS w Sokolnikach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel