Home » Aktualności » Kolejna edycja szkolenia Członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Kolejna edycja szkolenia Członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Szkolenie Członków Zespołu InterdyscyplinarnegoW dniach 13, 20 i 27 września 2021 r., odbyły się szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Sokolniki.

Szkolenia zostały zorganizowane w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach priorytetu Nr 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Spotkania prowadził drugi rok z rzędu Pan Michał Gluzek, doświadczony Trener, pracownik socjalny- interwent kryzysowy , certyfikowany trener umiejętności społecznych , koordynator ogólnopolskiego czasopisma specjalistycznego dla kadry zarządzającej w pomocy społecznej.

Podczas kolejnych spotkań szkoleniowych poruszaliśmy tematy związane z aktualizacją przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , procedury „Niebieskie Karty” w czasie pandemii. Omówiliśmy scenariusz spotkania z rodzicem krzywdzonym, problem przemocy wobec dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi, nowoczesne modele komunikacji oraz typologię sprawców przemocy. Szkolenia miały charakter warsztatowy, uczestnicy prowadzili żywe dyskusje poparte przykładami z pracy codziennej.

W szkoleniach uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w gminie Sokolniki w następującym składzie:

1. Ewa Szandała – przewodniczący ZI

2. Mariola Jaroch – Cygan – pracownik socjalny

3. Anna Rybczyńska – pracownik socjalny

4. Eliza Kuźnik – pracownik socjalny

5. Aleksandra Wyczałkowska – asystent rodziny

6. Piotr Płachta – dzielnicowy KPP w Wieruszowie

7. Anna Szewczyk – przedstawiciel służby zdrowia

Program szkolenia został zrealizowany a spotkanie przyczyniło się do pogłębienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.

Organizatorem szkolenia był GOPS w Sokolnikach we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia