Home » Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Pomoc żywnościowa logo
Żywność baner

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) są bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (dotychczasowy POPŻ). Program, podobnie jak POPŻ, opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.
Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Z chwilą otrzymania komunikatu od organizacji partnerskiej odpowiedzialnej za dystrybucję żywności o realizacji Programu oraz sposobie i terminie wydawania skierowań uprawniających do uczestnictwa w Programie GOPS w Sokolnikach będzie na bieżąco Państwa informował.

Każdy z dotychczasowych odbiorców żywności otrzyma sms z informacją.

Więcej do pobrania na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Fundusze_Europejskie_na_Pomoc_Żywnościową_2021-2027-1.pdf

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia