Home » Aktualności » Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniach 14, 21 i 28 września 2020 r., odbyły się szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Sokolniki.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie.

Spotkania prowadził Pan Michał Gluzek, socjolog, pracownik socjalny, certyfikowany trener umiejętności społecznych, redaktor naczelny miesięcznika „ Pomoc społeczna dla praktyków”.

Podczas kolejnych spotkań poruszaliśmy tematy związane z rolą pracownika socjalnego w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia procedur „ Niebieskich kart” zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracy z klientem niewspółpracującym i innych zagadnień z obszaru przeciwdziałania przemocy.

W szkoleniach uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w następującym składzie:

1. Ewa Szandała – przewodniczący ZI

2. Mariola Jaroch – Cygan – pracownik socjalny

3. Anna Rybczyńska – pracownik socjalny

4. Marzena Świerczewska – Podedworna – pracownik socjalny

5. Emilia Rebelka – asystent rodziny

6. Karolina Olejnik – kurator sądowy

7. Piotr Płachta – dzielnicowy KPP w Wieruszowie

8. Anna Szewczyk – przedstawiciel służby zdrowia

Dzięki spotkaniom szkoleniowym członkowie ZI w Sokolnikach podnieśli swoje kompetencje jako przedstawiciele instytucji zobowiązanych do reagowania w sytuacjach podejrzenia przemocy.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia