Home » Aktualności » Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniach 14, 21 i 28 września 2020 r., odbyły się szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Sokolniki.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie.

Spotkania prowadził Pan Michał Gluzek, socjolog, pracownik socjalny, certyfikowany trener umiejętności społecznych, redaktor naczelny miesięcznika „ Pomoc społeczna dla praktyków”.

Podczas kolejnych spotkań poruszaliśmy tematy związane z rolą pracownika socjalnego w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia procedur „ Niebieskich kart” zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracy z klientem niewspółpracującym i innych zagadnień z obszaru przeciwdziałania przemocy.

W szkoleniach uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w następującym składzie:

1. Ewa Szandała – przewodniczący ZI

2. Mariola Jaroch – Cygan – pracownik socjalny

3. Anna Rybczyńska – pracownik socjalny

4. Marzena Świerczewska – Podedworna – pracownik socjalny

5. Emilia Rebelka – asystent rodziny

6. Karolina Olejnik – kurator sądowy

7. Piotr Płachta – dzielnicowy KPP w Wieruszowie

8. Anna Szewczyk – przedstawiciel służby zdrowia

Dzięki spotkaniom szkoleniowym członkowie ZI w Sokolnikach podnieśli swoje kompetencje jako przedstawiciele instytucji zobowiązanych do reagowania w sytuacjach podejrzenia przemocy.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel