Home » Aktualności » Wspólny ,,Dzień Kolorowej Skarpetki”

Wspólny ,,Dzień Kolorowej Skarpetki”

Światowy Dzień Zespołu Downa, obchodzony jest 21 marca. Ustanowiony został w 2005 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. W 2012 roku patronat nad tym Dniem sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

W ten Dzień zazwyczaj ubieramy dwie różnorodne skarpety lub bardzo kolorowe, „rzucające się w oczy” kolorowe ubrania, zwykle jest to kolor granatowy i czerwony.

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowywali kolorowe skarpetki zdobione w różnorodne wzory, m.in. kropki, kwadraty, trójkąty, kwiaty, paski. Do obchodów tego wyjątkowego w naszej szkole Dnia przyłączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Podopieczni Asystenta Rodziny z GOPS-u w Sokolnikach przygotowali piękne laurki z życzeniami dla swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanek naszej szkoły.

Wykonanie laurek odbyło się w ramach realizacji tematu „Dzieci Dzieciom”. Asystent Rodziny podczas swoich wizyt w środowisku prowadził dla dzieci edukację nawiązującą do tematyki niepełnosprawności, odmienności, wzajemnym poszanowaniu się, tolerancji i akceptacji.

Poza tym celem udziału Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach było: zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa, propagowanie praw ludzi z Zespołem Downa, integracja lokalna z osobami niepełnosprawnymi, wzbudzanie uczuć pozytywnych, takich jak: empatia, potrzeba niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i bezinteresowność w niesieniu pomocy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach wraz ze swoimi pracownikami opracowała krótką ulotkę informacyjną, w której zawarła misję swojej placówki.

W połączeniu z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w naszej szkole wykonano kukłę „Marzanny” jako ludowy symbol pożegnania zimy. Uczniowie wspólnie z nauczycielami wykonali kukłę „Marzanny”, a jeden z nauczycieli przygotował prelekcję dla uczniów związaną z ludowym obrzędem pożegnania zimy i powitania wiosny. Prowadząca na tę wyjątkową okazję ubrana była w oryginalny strój ludowy z regionu wieluńskiego. Poszczególne elemennty stroju były tłumaczone i omawiane naszym uczniom, co wzbudziło ich „żywe” zainteresowanie. Takiego rodzaju lekcje i spotkania to szczególna wiedza, która na długo pozostaje w pamięci naszych wspaniałych uczniów.

Po prelekcji nauczyciele zaproponowali uczniom wiosenny spacer z kukłą „Marzanny” ulicą Małych Tybli. Wiosenny spacer to także szczególna okazja dla lokalnych mieszkańców na zwiększenie poziomu świadomości, wzbudzenie pozytywnych uczuć i integrację z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Wiosenne obrzędy w naszej małej szkolnej społeczności zakończyły się wspólnym słodkim poczęstunkiem przy kubku ciepłej herbaty, który uwieńczony został rozdaniem przygotowanych laurek przez wcześniej wspomnianych podopiecznych Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Nasi uczniowie byli bardzo pozytywnie zaskoczeni otrzymanymi laurkami.

Na zakończenie chcemy dodać i podziękować naszym lokalnym urzędom, które nas wspierają w tego rodzaju uroczystościach. W wyniku współpracy nasze kolorowe skarpetki zawisły w oknach i tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Gminnej Bibliotece w Sokolnikach.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel