Home » Aktualności » Wspólny ,,Dzień Kolorowej Skarpetki”

Wspólny ,,Dzień Kolorowej Skarpetki”

Światowy Dzień Zespołu Downa, obchodzony jest 21 marca. Ustanowiony został w 2005 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. W 2012 roku patronat nad tym Dniem sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

W ten Dzień zazwyczaj ubieramy dwie różnorodne skarpety lub bardzo kolorowe, „rzucające się w oczy” kolorowe ubrania, zwykle jest to kolor granatowy i czerwony.

W Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach uczniowie wspólnie z nauczycielami przygotowywali kolorowe skarpetki zdobione w różnorodne wzory, m.in. kropki, kwadraty, trójkąty, kwiaty, paski. Do obchodów tego wyjątkowego w naszej szkole Dnia przyłączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Podopieczni Asystenta Rodziny z GOPS-u w Sokolnikach przygotowali piękne laurki z życzeniami dla swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanek naszej szkoły.

Wykonanie laurek odbyło się w ramach realizacji tematu „Dzieci Dzieciom”. Asystent Rodziny podczas swoich wizyt w środowisku prowadził dla dzieci edukację nawiązującą do tematyki niepełnosprawności, odmienności, wzajemnym poszanowaniu się, tolerancji i akceptacji.

Poza tym celem udziału Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach było: zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa, propagowanie praw ludzi z Zespołem Downa, integracja lokalna z osobami niepełnosprawnymi, wzbudzanie uczuć pozytywnych, takich jak: empatia, potrzeba niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka i bezinteresowność w niesieniu pomocy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach wraz ze swoimi pracownikami opracowała krótką ulotkę informacyjną, w której zawarła misję swojej placówki.

W połączeniu z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w naszej szkole wykonano kukłę „Marzanny” jako ludowy symbol pożegnania zimy. Uczniowie wspólnie z nauczycielami wykonali kukłę „Marzanny”, a jeden z nauczycieli przygotował prelekcję dla uczniów związaną z ludowym obrzędem pożegnania zimy i powitania wiosny. Prowadząca na tę wyjątkową okazję ubrana była w oryginalny strój ludowy z regionu wieluńskiego. Poszczególne elemennty stroju były tłumaczone i omawiane naszym uczniom, co wzbudziło ich „żywe” zainteresowanie. Takiego rodzaju lekcje i spotkania to szczególna wiedza, która na długo pozostaje w pamięci naszych wspaniałych uczniów.

Po prelekcji nauczyciele zaproponowali uczniom wiosenny spacer z kukłą „Marzanny” ulicą Małych Tybli. Wiosenny spacer to także szczególna okazja dla lokalnych mieszkańców na zwiększenie poziomu świadomości, wzbudzenie pozytywnych uczuć i integrację z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Wiosenne obrzędy w naszej małej szkolnej społeczności zakończyły się wspólnym słodkim poczęstunkiem przy kubku ciepłej herbaty, który uwieńczony został rozdaniem przygotowanych laurek przez wcześniej wspomnianych podopiecznych Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Nasi uczniowie byli bardzo pozytywnie zaskoczeni otrzymanymi laurkami.

Na zakończenie chcemy dodać i podziękować naszym lokalnym urzędom, które nas wspierają w tego rodzaju uroczystościach. W wyniku współpracy nasze kolorowe skarpetki zawisły w oknach i tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach, Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach oraz Gminnej Bibliotece w Sokolnikach.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia