Home » Aktualności » Seniorzy z Sokolnik z profilaktyką na Ty

Seniorzy z Sokolnik z profilaktyką na Ty

Każdego roku w dniu 24 maja przypada Europejski Dzień Sąsiada. W tym roku z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa i dynamicznie zmieniającą się sytuację sąsiedzkie spotkanie seniorów z Sokolnik odbyło się w dniu 11 września br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zorganizował wyjazd profilaktyczno – integracyjny „ Z profilaktyką na Ty” dla mieszkańców gminy Sokolniki do pobliskiej Byczyny.

W spotkaniu udział wzięła kilkunastoosobowa   grupa seniorów oraz kierownik i pracownicy GOPS w Sokolnikach. Podczas zwiedzania Byczyny dotarliśmy do murów obronnych w Byczynie, Kościoła św. Mikołaja, rynku z ratuszem i baszty oraz parku miejskiego. Po atrakcjach turystycznych Byczyny oprowadzała nas przewodnik Pani Joanna Gawlita, która w sposób niezwykle ciekawy przedstawiła historię dziejów Byczyny. Po zapoznaniu się z ofertą turystyczną miasta uczestnicy wyjazdu udali się Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Misję Centrum jaką jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przedstawiła nam dyrektor Pani Wioletta Kardas.W związku z tym, że celem Centrum są działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka i jego sposób funkcjonowania w środowisku uczestnicy spotkania wzięli udział w szkoleniu profilaktycznym prowadzonym przez przedstawicieli Komendy Policji w Byczynie. Funkcjonariusze policji przedstawili seniorom konsekwencje prawne wynikające z nadużywana alkoholu, przestrzegali seniorów przed kupowaniem jakichkolwiek suplementów i witamin, które mogą być środkami o działaniu psychoaktywnym oraz związanymi z tym niebezpieczeństwami. Rozdane zostały profilaktyczne materiały, gadżety i ulotki. Szkolenie w zakresie profilaktyki zostało dofinansowane ze środków  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sokolniki, za co serdecznie dziękują organizator i seniorzy.

Korzystając z pięknej wrześniowej pogody uczestnicy wyjazdu świetnie się integrowali zacieśniając sąsiedzką więź społeczną.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia