Home » Aktualności » O wychowaniu z psychologiem

O wychowaniu z psychologiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w ramach pracy z rodzinami w dniu 17 września 2019 r., na terenie miejscowego GOKSiT zorganizował grupowe warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących dzieci w różnym wieku.

Barwna dyskusja toczyła się w oparciu o temat spotkania , który brzmiał : „ Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” . Warsztaty prowadziła psycholog Pani Katarzyna Szwed, która szczegółowo omawiała interesujące rodziców sprawy, problemy i sytuacje.
Równocześnie najmłodsi uczestnicy spotkania wykonywali plastyczny eksperyment pedagogiczny, który miał na celu ćwiczenie pamięci, umiejętności odwzorowywania i pobudzania wyobraźni.
Nad bezpiecznym przebiegiem zabawy dzieci czuwali pracownicy socjalni Mariola Jaroch-Cygan oraz Marzena Świerczewska -Podedworna.
W spotkaniu uczestniczyła również Ewa Szandała kierownik Ośrodka, która dziękowała rodzicom za udział w warsztatach i zapraszała do korzystania z takich form wymiany doświadczeń wśród rodziców , dobrych praktyk i dzielenia się sposobami skutecznej komunikacji z dziećmi.
Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze pełnej podziękowań i gratulacji.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel