Home » Aktualności » O wychowaniu z psychologiem

O wychowaniu z psychologiem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w ramach pracy z rodzinami w dniu 17 września 2019 r., na terenie miejscowego GOKSiT zorganizował grupowe warsztaty psychologiczne dla rodziców wychowujących dzieci w różnym wieku.

Barwna dyskusja toczyła się w oparciu o temat spotkania , który brzmiał : „ Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” . Warsztaty prowadziła psycholog Pani Katarzyna Szwed, która szczegółowo omawiała interesujące rodziców sprawy, problemy i sytuacje.
Równocześnie najmłodsi uczestnicy spotkania wykonywali plastyczny eksperyment pedagogiczny, który miał na celu ćwiczenie pamięci, umiejętności odwzorowywania i pobudzania wyobraźni.
Nad bezpiecznym przebiegiem zabawy dzieci czuwali pracownicy socjalni Mariola Jaroch-Cygan oraz Marzena Świerczewska -Podedworna.
W spotkaniu uczestniczyła również Ewa Szandała kierownik Ośrodka, która dziękowała rodzicom za udział w warsztatach i zapraszała do korzystania z takich form wymiany doświadczeń wśród rodziców , dobrych praktyk i dzielenia się sposobami skutecznej komunikacji z dziećmi.
Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze pełnej podziękowań i gratulacji.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia