Home » Aktualności » GOPS zachęca : ZatrzymajEpidemiePrzemocy !

GOPS zachęca : ZatrzymajEpidemiePrzemocy !

Dla osób, które doświadczają przemocy domowej, hasło „zostańwdomu” ma niestety zupełnie inny wymiar niż ten powszechnie znany, kojarzony z bezpieczeństwem. Sytuacja tych osób obecnie jest niezwykle trudna – przymusowa izolacja sprawiła bowiem, że są one zamknięte wraz ze swoim oprawcą.

W związku z powyższym „Niebieska Linia” z którą współpracuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach postanowiła rozpocząć akcję informacyjną „ZatrzymajEpidemiePrzemocy”, która ma na celu pokazanie, że w sytuacji przemocy domowej zarówno osoby pokrzywdzone przemocą, jak i jej świadkowie, nie są sami.
Osoby doznające przemocy jak i świadkowie przemocy mogą skorzystać z pomocy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon wsparcia (800–12–00–02). Jednocześnie dostępna jest także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00 można także skontaktować się z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Co warto podkreślić, z pomocy z wykorzystaniem Skype, mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Z uwagi na obecną sytuację, związaną z pandemią COVID-19, „Niebieska Linia” IPZ uruchomiła także zdalne, indywidualne konsultacje prawne.  Z pomocy tej mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem w wyniku uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, przemocy w rodzinie, niealimentacji, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i  innych. Zapisy na konsultacje prowadzone są pod numerem tel. (22)-824-25-01.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie działający przy GOPS w Sokolnikach zaprasza do kontaktu osoby potrzebujące wsparcia. Kontakt tel. ( 62) 78 46 190 .

Razem zatrzymajmy epidemię przemocy!

Plakat akcji ZatrzymajEpidemię

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia