Home » Aktualności » Wyniki Akcji Profilaktycznej ,,Biała Zima”

Wyniki Akcji Profilaktycznej ,,Biała Zima”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach realizując projekt socjalny „Rodzina Razem” na rok 2021 we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zorganizował akcję o charakterze profilaktycznym ,,Biała Zima”. Akcja była skierowana do uczniów klas I-III z terenu gminy Sokolniki, o tematyce uzależnienia od alkoholu i nikotyny, towarzyszącej im przemocy oraz zdrowego odżywiania. Każda szkoła miała za zadanie przedstawić jedną pracę – plakat. W akcji wzięły udział cztery szkoły:

– Zespół Szkół w Starym Ochędzynie;

– Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach;

– Szkoła Podstawowa w Pichlicach;

– Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach.

Prace oceniło jury składające się z kierownika GOPS – Ewy Szandały i pracowników GOPS, które wytypowało najlepszą prace większością głosów należącą do:

– Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie , klasy II prowadzonej przez panią Agnieszkę Chałupkę.

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie biorący udział w akcji, otrzymał tytuł: ,,Pogromców złych nawyków!” oraz dwie plansze edukacyjne. Pozostałe szkoły otrzymały po jednej planszy edukacyjnej.

Najlepsza praca:

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie , klasa II pani Agnieszki Chałupki

Nagrodzone prace plastyczne

Nagrodzone prace plastyczne

Pozostałe prace:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolnickich, klasa III razem z panią Iloną Suchy

Nagrodzone prace plastyczne

Szkoła Podstawowa w Pichlicach, klasa II razem z panią Anetą Mielczarek

Nagrodzone prace plastyczne

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach razem z Panią Marzanną Witczak 

Nagrodzone prace plastyczne

GOPS w Sokolnikach dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w akcji profilaktycznej i zaprasza do uczestnictwa w przyszłych działaniach.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia