Home » Aktualności » Wyniki Akcji Profilaktycznej ,,Biała Zima”

Wyniki Akcji Profilaktycznej ,,Biała Zima”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach realizując projekt socjalny „Rodzina Razem” na rok 2021 we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach zorganizował akcję o charakterze profilaktycznym ,,Biała Zima”. Akcja była skierowana do uczniów klas I-III z terenu gminy Sokolniki, o tematyce uzależnienia od alkoholu i nikotyny, towarzyszącej im przemocy oraz zdrowego odżywiania. Każda szkoła miała za zadanie przedstawić jedną pracę – plakat. W akcji wzięły udział cztery szkoły:

– Zespół Szkół w Starym Ochędzynie;

– Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach;

– Szkoła Podstawowa w Pichlicach;

– Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach.

Prace oceniło jury składające się z kierownika GOPS – Ewy Szandały i pracowników GOPS, które wytypowało najlepszą prace większością głosów należącą do:

– Zespołu Szkół w Starym Ochędzynie , klasy II prowadzonej przez panią Agnieszkę Chałupkę.

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie biorący udział w akcji, otrzymał tytuł: ,,Pogromców złych nawyków!” oraz dwie plansze edukacyjne. Pozostałe szkoły otrzymały po jednej planszy edukacyjnej.

Najlepsza praca:

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie , klasa II pani Agnieszki Chałupki

Nagrodzone prace plastyczne

Nagrodzone prace plastyczne

Pozostałe prace:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolnickich, klasa III razem z panią Iloną Suchy

Nagrodzone prace plastyczne

Szkoła Podstawowa w Pichlicach, klasa II razem z panią Anetą Mielczarek

Nagrodzone prace plastyczne

Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach razem z Panią Marzanną Witczak 

Nagrodzone prace plastyczne

GOPS w Sokolnikach dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w akcji profilaktycznej i zaprasza do uczestnictwa w przyszłych działaniach.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel