Home » Aktualności » 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży- edycja 2021

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży- edycja 2021

Wstążka logoGminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sokolnikach przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja PO DRUGIE.

Informujemy, że w ramach kampanii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zorganizował dla szkół z terenu Gminy Sokolniki konkurs plastyczny” Spokojna jesień bez przemocy – przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych”.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii wymownych prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszych szkół.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia