Home » Aktualności » Dzień rodziny – warsztat profilaktyczny

Dzień rodziny – warsztat profilaktyczny

Dzień Rodziny15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993. Celebracja tego dnia ma na celu skupienie uwagi na rodzinie, jej problemach i wyzwaniach oraz wsparcie rodziny nie tylko dla niej samej, ale również dla całego społeczeństwa.

W dniu 15 maja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współpracy z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach zorganizował w klasie III warsztat profilaktyczny o tematyce rodziny.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom, że rodziny mogą być różne. Każda rodzina jest inna pod względem wielkości, a nawet koloru skóry, a poszczególni członkowie każdej z nich w pełni się rozumieją i czerpią radość z przebywania we wspólnym gronie jeśli się szanują.

Są także rodziny niepełne, w których jedno z rodziców wychowuje swoje dzieci z odwagą i siłą, dając im wszystko, co tylko są w stanie. Usilnie pracuje on, aby zapewnić uśmiech na twarzy dziecka, prowadzi z nim długie rozmowy, opracowuje wspólne marzenia i cele na przyszłość.

W tematykę rodziny dzieci wprowadziła Ewa Szandała kierownik GOPS a zabawy i warsztat prowadził asystent rodziny Julia Majcharzak.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały książki dostosowane do wieku zawierające ciekawe opowiadania o perypetiach różnych rodzin. Przeprowadzenie zadania było możliwe przy wsparciu finansowym ze strony Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sokolniki .

Rodziny są skarbami wymagającymi troski i pielęgnowania, bez względu na to, skąd one pochodzą. I to właśnie leży u podstaw stosunkowo młodego wciąż święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Rodziny.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia