Home » Aktualności » Szkolenie dla opiekunek i pracowników GOPS z pierwszej pomocy

Szkolenie dla opiekunek i pracowników GOPS z pierwszej pomocy

W dniu 4 września 2020 r. opiekunki, pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy osobom w wieku podeszłym oraz stanach nagłych w neurologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także bezpieczeństwa higieny pracy.

Organizatorem szkolenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Szkolenie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach pani Zofii Siwik, która na czas trwania szkolenia udostępniła salę . Spotkanie prowadził Pan Krzysztof Kozera specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik GOPS w Sokolnikach Ewa Szandała w swoim powitaniu podkreśliła, że pracownicy służb społecznych pracujący w terenie na co dzień sa narażeni na wystąpienie problemowych sytuacji , dlatego tak ważna jest umiejętność prawidłowej reakcji.

Zakres tematyczny został przedstawiony w stopniu wyczerpującym w bardzo przystępny sposób dla uczestników szkolenia. Szkolenia zyskały wysoką ocenę wśród uczestników, a zdobyta wiedza z pewnością będzie na bieżąco wykorzystywana.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia