Home » Aktualności » Szkolenie dla opiekunek i pracowników GOPS z pierwszej pomocy

Szkolenie dla opiekunek i pracowników GOPS z pierwszej pomocy

W dniu 4 września 2020 r. opiekunki, pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy osobom w wieku podeszłym oraz stanach nagłych w neurologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także bezpieczeństwa higieny pracy.

Organizatorem szkolenia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Szkolenie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Dyrektora GOKSiT w Sokolnikach pani Zofii Siwik, która na czas trwania szkolenia udostępniła salę . Spotkanie prowadził Pan Krzysztof Kozera specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik GOPS w Sokolnikach Ewa Szandała w swoim powitaniu podkreśliła, że pracownicy służb społecznych pracujący w terenie na co dzień sa narażeni na wystąpienie problemowych sytuacji , dlatego tak ważna jest umiejętność prawidłowej reakcji.

Zakres tematyczny został przedstawiony w stopniu wyczerpującym w bardzo przystępny sposób dla uczestników szkolenia. Szkolenia zyskały wysoką ocenę wśród uczestników, a zdobyta wiedza z pewnością będzie na bieżąco wykorzystywana.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia