Home » Aktualności » Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2023 w Sokolnikach

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2023 w Sokolnikach

Stop przemocyKażdego roku dnia 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tego tytułu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w Sokolnikach w dniu 31 października 2023r. w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżurować będą specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: pracownicy socjalni oraz współorganizatorzy dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. W przypadku potrzeby będzie istniała możliwość konsultacji z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sokolniki oraz kuratorem sądowym i psychologiem.

Organizowany przez Ośrodek „Dzień Bez Przemocy” adresowany jest do osób doznających przemocy i do osób będących jej świadkami. Spotkanie ze specjalistami może stać się okazją do zgłoszenia problemu, jego analizy i otrzymania wsparcia. Należy pamiętać, że najgorsze, co można zrobić, to pozostać biernym i obojętnym na krzywdę innych.

Osoby dotknięte przemocą domową uzyskają informacje na temat procedury „Niebieskie Karty”, kontakty do instytucji niosących pomoc na terenie lokalnym i ogólnokrajowym , formach wsparcia, w tym formach wsparcia dla dzieci.
Zadanie realizowane jest w ramach założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia