Home » Dokumenty

Dokumenty

Sprawozdania za rok 2023

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za rok 2023.pdf

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za rok 2023.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.pdf

Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.docx

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań.pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań.docx

Sprawozdania za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za rok 2022.pdf

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach za rok 2022.docx

Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.pdf

Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021-2023.docx

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań.pdf

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 wraz z potrzebami związanymi z realizacją tych zadań.docx

Sprawozdania za rok 2021

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami na realizację tych zadań za rok 2021.pdf

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami na realizację tych zadań za rok 2021.docx

Sprawozdanie za rok 2021 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.docx

Sprawozdanie za rok 2021 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.pdf

Roczne Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2023 za 2021 r.docx

Roczne Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sokolniki na lata 2021 – 2023 za 2021 r.pdf

Sprawozdania za rok 2020

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami na realizację tych zadań za rok 2020.pdf

Sprawozdanie za rok 2020 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.pdf

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za 2020 r.pdf


Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.pdf

Sprawozdanie z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w sokolnikach za rok 2019.pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – Sprawozdanie za 2019 rok.pdf


Sprawozdania za rok 2018

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – sprawozdanie za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie roczne z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 2018


Pozostałe dokumenty

Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020 (pdf)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (rtf)

Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej (pdf)

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 (pdf)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia