Home » Dokumenty

Dokumenty

Sprawozdania za rok 2020

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami na realizację tych zadań za rok 2020.pdf

Sprawozdanie za rok 2020 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.pdf

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za 2020 r.pdf


Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.pdf

Sprawozdanie z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w sokolnikach za rok 2019.pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – Sprawozdanie za 2019 rok.pdf


Sprawozdania za rok 2018

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – sprawozdanie za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie roczne z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 2018


Pozostałe dokumenty

Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020 (pdf)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (rtf)

Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej (pdf)

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 (pdf)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
22.07.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
23.07.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel