Home » Dokumenty

Dokumenty

Sprawozdania za rok 2020

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami na realizację tych zadań za rok 2020.pdf

Sprawozdanie za rok 2020 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.pdf

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 za 2020 r.pdf


Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.pdf

Sprawozdanie z działalności gminnego ośrodka pomocy społecznej w sokolnikach za rok 2019.pdf

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – Sprawozdanie za 2019 rok.pdf


Sprawozdania za rok 2018

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 – sprawozdanie za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za 2018 rok (pdf)

Sprawozdanie roczne z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 2018


Pozostałe dokumenty

Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sokolniki na lata 2014-2020 (pdf)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (rtf)

Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej (pdf)

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach (pdf)

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 (pdf)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.10.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
26.10.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel