Home » Termin załatwiania spraw

Termin załatwiania spraw

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane:

  • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach:

  • złożone do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do dnia 30 listopada,
  • złożone od 1 września do 31 października, wnioski rozpatrywane do 31 grudnia,
  • złożone od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia