Home » Termin załatwiania spraw

Termin załatwiania spraw

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane:

  • od 1 lipca – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach:

  • złożone do dnia 31 sierpnia, wnioski rozpatrywane do dnia 30 listopada,
  • złożone od 1 września do 31 października, wnioski rozpatrywane do 31 grudnia,
  • złożone od 1 listopada do 31 grudnia, wnioski rozpatrywane do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia