Home » Asystent Rodziny

Asystent Rodziny

Asystent Rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. Asystent pracuje również z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem” (szczegółowe informacje w zakładce Program „Za życiem”).

Asystent  pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, Sąd i inne).

Do zadań asystenta należy m.in.:

 • pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi,
 • doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas,
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach,
 • uczenie, w jaki sposób członkowie rodziny powinni rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć,
 • wspieranie w dbaniu o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy,
 • edukowanie, jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, podział obowiązków domowych),
 • doradzanie, jak planować wydatki,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie w czasie wizyt w różnych urzędach, organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów),
 • pomaganie osobom szukającym pracy, jak pisać życiorys i list motywacyjny, nauka sposobów skutecznego poszukiwania pracy,
 • pomoc w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa dzieci i dorosłych członków rodziny,
 • informowanie i pomoc w kontaktowaniu się z organizacjami, instytucjami, które pomagają dzieciom i rodzinie,
 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”.

Więcej informacji można uzyskać w: GOPS w Sokolnikach- Asystent Rodziny: Małgorzata Olkiewicz tel.: 697 064 248

Uchwała nr LX/339/23 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2023 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Sokolniki na lata 2023-2025.pdf

Program wspierania rodziny 2023.pdf

Uchwała nr XXI/118/20 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2020 – 2022.pdf

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tekst jednolity (pdf)

Uchwała nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sokolniki na lata 2017-2019 (pdf)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia