Home » Aktualności » Spacerem po arboretum

Spacerem po arboretum

Dnia 3 października 2019 r. seniorzy z gminy Sokolniki udali się do Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców.

Centrum Arboretum stanowi zagospodarowany turystycznie i udostępniony do zwiedzania obszar, w którym zgromadzono specjalistyczne kolekcje roślin.
Obiekt jest jednym z największych tego typu terenów w Polsce, zajmuje około 650 ha powierzchni, w tym około 85 ha powierzchni kolekcyjnych. Jego położenie sprawia, że można podziwiać zbiory botaniczne , które tworzą około 1500 taksonów drzew i krzewów oraz kilkaset taksonów roślin ozdobnych. Mimo zmiennej pogody dzień upłynął w miłej atmosferze na zwiedzaniu i poznawaniu różnorodnych gatunków botanicznych, spacerów w alejkach. Nie zabrakło również elementów integracji i biesiady przy grillu.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, który realizuje projekt socjalny „ ABC świadomego seniora” przy współudziale i pomocy Urzędu Gminy w Sokolnikach. W spotkaniu udział wzięli inicjatorzy projektu , kierownik miejscowego GOPS Ewa Szandała oraz pracownik socjalny Anna Rybczyńska . W spacerze seniorom towarzyszył przewodnik Pan Czesław Pawlikowski , którego poczucie humoru udzielało się wszystkim uczestnikom wycieczki. W znakomitym nastroju wróciliśmy do Sokolnik bogatsi o wiedzę dotyczącą atrakcji naszych okolic.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia