Home » Aktualności » Spacerem po arboretum

Spacerem po arboretum

Dnia 3 października 2019 r. seniorzy z gminy Sokolniki udali się do Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców.

Centrum Arboretum stanowi zagospodarowany turystycznie i udostępniony do zwiedzania obszar, w którym zgromadzono specjalistyczne kolekcje roślin.
Obiekt jest jednym z największych tego typu terenów w Polsce, zajmuje około 650 ha powierzchni, w tym około 85 ha powierzchni kolekcyjnych. Jego położenie sprawia, że można podziwiać zbiory botaniczne , które tworzą około 1500 taksonów drzew i krzewów oraz kilkaset taksonów roślin ozdobnych. Mimo zmiennej pogody dzień upłynął w miłej atmosferze na zwiedzaniu i poznawaniu różnorodnych gatunków botanicznych, spacerów w alejkach. Nie zabrakło również elementów integracji i biesiady przy grillu.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach, który realizuje projekt socjalny „ ABC świadomego seniora” przy współudziale i pomocy Urzędu Gminy w Sokolnikach. W spotkaniu udział wzięli inicjatorzy projektu , kierownik miejscowego GOPS Ewa Szandała oraz pracownik socjalny Anna Rybczyńska . W spacerze seniorom towarzyszył przewodnik Pan Czesław Pawlikowski , którego poczucie humoru udzielało się wszystkim uczestnikom wycieczki. W znakomitym nastroju wróciliśmy do Sokolnik bogatsi o wiedzę dotyczącą atrakcji naszych okolic.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia