Home » Aktualności » Przy dźwiękach kolęd…

Przy dźwiękach kolęd…

Przy dźwiękach kolęd, wśród wielu ciepłych słów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach wraz z Seniorami z koła Emerytów i Rencistów w dniu 11 grudnia br podsumował całoroczny projekt socjalny „ABC świadomego seniora”.

W spotkaniu wzięła udział kierownik GOPS Ewa Szandała koordynator projektu oraz pracownik socjalny Anna Rybczyńska. Nie zabrakło podziękowań, uścisków i miłych słów. Projekt był realizowany od lutego do grudnia 2019 r. , cyklicznie odbywały się warsztaty np. florystyczne, spotkania z ciekawymi osobami, świadczyliśmy porady prawne, z zakresu bezpieczeństwa ale i urody. Najbardziej zapamiętane i miło wspominane były wycieczki , spacery i spotkania integracyjne. Seniorzy dziękowali kierownikowi i pracownikom tutejszego Ośrodka za pamięć i duże zaangażowanie w życie osób starszych. Spotkanie swoim krótkim ale wzruszającym występem uświetniła Łucja Strzelczyk, która na skrzypcach grała kolędy . W świątecznym nastroju Seniorzy już zaplanowali kolejne wydarzenia na nadchodzący Nowy Rok.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia