Home » Aktualności » Przemocy mówimy NIE! Mamo nie pij! Tato nie bij!

Przemocy mówimy NIE! Mamo nie pij! Tato nie bij!

Przemocy mówimy NIE -akcja profilaktycznaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że zakończyła się akcja profilaktyczna prowadzona w okresie od 7 do 31 maja 2021r przy współpracy z miejscową Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy.

Do działań profilaktycznych przystąpiły placówki edukacyjne :

– Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Sokolnikach

– Przedszkole Samorządowe w Starym Ochędzynie

– Samorządowe Przedszkole w Pichlicach.

Dzieci z Przedszkola w Sokolnikach brały udział w zajęciach profilaktycznych, które rozpoczęły się od rozmowy o prawach dziecka na podstawie wiersza J. Poloczka, a następnie uczestniczyły w zabawie „ Start rakiety”- rozładowującej napięcie emocjonalne. Każda grupa dzieci z Przedszkola wykonywała prace plastyczne związane z tematem akcji. Wychowawczynie Panie : Bogumiła Gołdys, Liliana Sitarska oraz Anna Mielczarek jednogłośnie stwierdziły , że dzięki prowadzonej akcji dzieci utrwaliły sobie zasady właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia i nabyły wiedzę , gdzie szukać pomocy w przypadku doznawania krzywdy.

W dniu 28 maja 2021 r., w grupie starszaków z Przedszkola w Starym Ochędzynie nauczyciel Pani Marlena Dyla przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotycząca problemu przemocy. Przedszkolaki słuchały z zaciekawieniem, choć na twarzach dzieci malował się smutek i przerażenie. Dzieci nie mogły zrozumieć dlaczego rodzice krzywdzą swoich bliskich. Starszaki chętnie wypowiadały się, co można zrobić w sytuacji, gdyby ktoś chciał zrobić im krzywdę. Wśród pomysłów były: wezwanie policji, prośba o pomoc pani z przedszkola lub innej „dobrej” osoby dorosłej czy ucieczka do koleżanki. Na koniec zajęć nauczyciel przypomniała dzieciom, że zawsze mogą liczyć na jej pomoc.

Dnia 26 maja 2021 roku w Samorządowym Przedszkolu w Pichlicach zostały zorganizowane zajęcia poruszające tematykę nałogów i związanej z nimi przemocy. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się w poruszanym temacie, a ich wiedza często była zaskakująca. Wiedziały, że nadmierne spożywanie alkoholu w dużych ilościach jest szkodliwe zarówno dla naszego zdrowia jak i dla życia rodzinnego. Zostały poinformowane, że dziecko będące ofiarą przemocy może zgłosić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie. Następnie dzieci wspólnie z nauczycielką wykonały plakat: „Przemocy mówimy stop”. Wykonały napis bibułą, a także określały jakie emocje mogą towarzyszyć bitym dzieciom. Temat akcji był tematem trudnym, ale wartym poruszenia. Dzieci powinny być świadome skutków picia alkoholu, a także wiedzieć gdzie powinny się zgłosić jeśli taki problem istnieje u nich w domu. Takie akcje są potrzebne, aby dzieci wiedziały, gdzie szukać pomocy oraz wsparcia, a szkoła i przedszkole są miejscami gdzie tę pomoc otrzymają- tak zdeklarowała Pani Magdalena Niełacna nauczyciel.

Zespół Interdyscyplinarny w Sokolnikach oraz asystent rodziny z GOPS podsumowując przeprowadzoną akcję podkreślają , że żadne dziecko nie jest przygotowane na to, że może stać się ofiarą przemocy domowej.

Krzywda, która staje się jego udziałem, powoduje ogromną trudność w poradzeniu sobie z nią. Tym, co szczególnie obciąża dziecko, jest fakt, że osobą krzywdzącą jest rodzic – osoba z definicji najważniejsza dla każdego dziecka, a zwłaszcza małego. Dlatego w ocenie realizatorów takie przedsięwzięcia i działania profilaktyczne są bardzo ważne od najmłodszych lat. Dzięki środkom pochodzącym z GKRPA wszystkie uczestniczące Przedszkola otrzymały edukacyjne nagrody. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział w akcji.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel