Home » Aktualności » Przemocy mówimy NIE! Mamo nie pij! Tato nie bij!

Przemocy mówimy NIE! Mamo nie pij! Tato nie bij!

Przemocy mówimy NIE -akcja profilaktycznaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że zakończyła się akcja profilaktyczna prowadzona w okresie od 7 do 31 maja 2021r przy współpracy z miejscową Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy.

Do działań profilaktycznych przystąpiły placówki edukacyjne :

– Publiczne Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Sokolnikach

– Przedszkole Samorządowe w Starym Ochędzynie

– Samorządowe Przedszkole w Pichlicach.

Dzieci z Przedszkola w Sokolnikach brały udział w zajęciach profilaktycznych, które rozpoczęły się od rozmowy o prawach dziecka na podstawie wiersza J. Poloczka, a następnie uczestniczyły w zabawie „ Start rakiety”- rozładowującej napięcie emocjonalne. Każda grupa dzieci z Przedszkola wykonywała prace plastyczne związane z tematem akcji. Wychowawczynie Panie : Bogumiła Gołdys, Liliana Sitarska oraz Anna Mielczarek jednogłośnie stwierdziły , że dzięki prowadzonej akcji dzieci utrwaliły sobie zasady właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia i nabyły wiedzę , gdzie szukać pomocy w przypadku doznawania krzywdy.

W dniu 28 maja 2021 r., w grupie starszaków z Przedszkola w Starym Ochędzynie nauczyciel Pani Marlena Dyla przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotycząca problemu przemocy. Przedszkolaki słuchały z zaciekawieniem, choć na twarzach dzieci malował się smutek i przerażenie. Dzieci nie mogły zrozumieć dlaczego rodzice krzywdzą swoich bliskich. Starszaki chętnie wypowiadały się, co można zrobić w sytuacji, gdyby ktoś chciał zrobić im krzywdę. Wśród pomysłów były: wezwanie policji, prośba o pomoc pani z przedszkola lub innej „dobrej” osoby dorosłej czy ucieczka do koleżanki. Na koniec zajęć nauczyciel przypomniała dzieciom, że zawsze mogą liczyć na jej pomoc.

Dnia 26 maja 2021 roku w Samorządowym Przedszkolu w Pichlicach zostały zorganizowane zajęcia poruszające tematykę nałogów i związanej z nimi przemocy. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się w poruszanym temacie, a ich wiedza często była zaskakująca. Wiedziały, że nadmierne spożywanie alkoholu w dużych ilościach jest szkodliwe zarówno dla naszego zdrowia jak i dla życia rodzinnego. Zostały poinformowane, że dziecko będące ofiarą przemocy może zgłosić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie. Następnie dzieci wspólnie z nauczycielką wykonały plakat: „Przemocy mówimy stop”. Wykonały napis bibułą, a także określały jakie emocje mogą towarzyszyć bitym dzieciom. Temat akcji był tematem trudnym, ale wartym poruszenia. Dzieci powinny być świadome skutków picia alkoholu, a także wiedzieć gdzie powinny się zgłosić jeśli taki problem istnieje u nich w domu. Takie akcje są potrzebne, aby dzieci wiedziały, gdzie szukać pomocy oraz wsparcia, a szkoła i przedszkole są miejscami gdzie tę pomoc otrzymają- tak zdeklarowała Pani Magdalena Niełacna nauczyciel.

Zespół Interdyscyplinarny w Sokolnikach oraz asystent rodziny z GOPS podsumowując przeprowadzoną akcję podkreślają , że żadne dziecko nie jest przygotowane na to, że może stać się ofiarą przemocy domowej.

Krzywda, która staje się jego udziałem, powoduje ogromną trudność w poradzeniu sobie z nią. Tym, co szczególnie obciąża dziecko, jest fakt, że osobą krzywdzącą jest rodzic – osoba z definicji najważniejsza dla każdego dziecka, a zwłaszcza małego. Dlatego w ocenie realizatorów takie przedsięwzięcia i działania profilaktyczne są bardzo ważne od najmłodszych lat. Dzięki środkom pochodzącym z GKRPA wszystkie uczestniczące Przedszkola otrzymały edukacyjne nagrody. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za udział w akcji.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia