Home » Aktualności » Nowości i zmiany w pomocy społecznej od 2022 r – spotkanie informacyjne

Nowości i zmiany w pomocy społecznej od 2022 r – spotkanie informacyjne

Dnia 12 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyło się spotkanie dotyczące podniesienia świadomości seniorów w zakresie nowości i zmian w pomocy społecznej od 2022 r.

Spotkanie prowadził kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach wraz z pracownikiem socjalnym . Przekazano seniorom informacje w sprawie nowego świadczenia socjalnego jakim jest Dodatek Osłonowy, kryteria uprawniające do pomocy społecznej oraz z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – podprogram 2021, rozdano wnioski i instrukcje dotyczące wypełniania formularzy.

Seniorzy z dużym zainteresowaniem dopytywali o interesujące ich sprawy i chętnie uczestniczyli w dyskusji. Przedstawiciele GOPS -u w Sokolnikach zapraszali do skorzystania ze wsparcia oferując jednocześnie pomoc w załatwianiu spraw.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia