Home » Aktualności » Nowości i zmiany w pomocy społecznej od 2022 r – spotkanie informacyjne

Nowości i zmiany w pomocy społecznej od 2022 r – spotkanie informacyjne

Dnia 12 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyło się spotkanie dotyczące podniesienia świadomości seniorów w zakresie nowości i zmian w pomocy społecznej od 2022 r.

Spotkanie prowadził kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach wraz z pracownikiem socjalnym . Przekazano seniorom informacje w sprawie nowego świadczenia socjalnego jakim jest Dodatek Osłonowy, kryteria uprawniające do pomocy społecznej oraz z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – podprogram 2021, rozdano wnioski i instrukcje dotyczące wypełniania formularzy.

Seniorzy z dużym zainteresowaniem dopytywali o interesujące ich sprawy i chętnie uczestniczyli w dyskusji. Przedstawiciele GOPS -u w Sokolnikach zapraszali do skorzystania ze wsparcia oferując jednocześnie pomoc w załatwianiu spraw.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel