Home » Aktualności » GOPS o przemocy domowej wobec seniorów

GOPS o przemocy domowej wobec seniorów

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Każdy człowiek ma prawo do spokojnej starości. Niestety zdarza się, że zamiast opieki i troski osoby starsze doznają przemocy domowej.

W celu zwiększenia wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej stosowanej wobec seniorów w dniu 6 września 2023 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zorganizował dla uczestników Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach spotkanie profilaktyczno -integracyjne na obiekcie rekreacyjnym Okoń w miejscowości Gumnisko.

Podczas spotkania przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Ewa Szandała omówiła osobom starszym zagadnienia związane ze zjawiskiem przemocy domowej oraz wskazała formy pomocy i kontaktu w gminie Sokolniki w razie wystąpienia tego niebezpiecznego zjawiska. Pracownik socjalny biorący udział w spotkaniu rozdysponował wśród uczestników materiały informacyjne.

Aby spotkanie przebiegało w przyjemnej atmosferze nie zabrakło ogniska i elementów biesiadnych.

W organizację spotkania zaangażowała się również pani Elżbieta Markiewicz sołtys Sołectwa Bagatelka za co serdecznie dziękujemy.

GOPS w Sokolnikach apeluje : Zwracajmy uwagę na naszych seniorów, może i my dostrzeżemy coś niepokojącego !

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy zgłoś się do:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 98-420 Sokolniki, tel. 62 78 46 190

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia