Home » Aktualności » 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sokolnikach

20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sokolnikach

Nieco ponad sześć lat temu – 7 listopada 2014 r. – Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Wybrana data, czyli 20 listopada, nawiązuje do 1989 r. i przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. Święto to ma również zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat.

W dniu 19 listopada 2021 r., po raz pierwszy w gminie Sokolniki obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka.

Obchody miały miejsce w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach . Inicjatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. W organizację wydarzenia oprócz Szkoły w Tyblach włączył się również miejscowy GOKSiT.

Podczas spotkania kierownik GOPS Ewa Szandała wprowadziła zaproszonych gości w tematykę tego ważnego święta oraz odczytała wymowny list od RPD skierowany do rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dyrektor Szkoły w Tyblach Marta Mieszała w humorystyczny sposób przedstawiła dzieciom ich prawa a Dyrektor GOKSiT Zofia Siwik zadbała o oprawę muzyczną spotkania. Piękne utwory muzyczne skierowane dla dzieci wykonała Marita Mieszała . Głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący Urząd Gminy w Sokolnikach oraz radni gminni.

Nie zabrakło wzajemnych podziękowań ale przede wszystkim podkreślano ważną rolę rodziców w procesie wychowania dzieci i ochrony i praw. RPD przekazał dla dzieci ze Szkoły w Tyblach wspaniałe prezenty , które pracownicy socjalni GOPS wręczyli podczas spotkania. Mamy nadzieję, że tegoroczne świętowanie z dziećmi stanie się tradycją w naszej gminie.

List do Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli oraz Uczniów, Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach, skan.pdf

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia