Home » Aktualności » 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sokolnikach

20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sokolnikach

Nieco ponad sześć lat temu – 7 listopada 2014 r. – Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Wybrana data, czyli 20 listopada, nawiązuje do 1989 r. i przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że nie tylko mają te prawa zawsze respektować, ale powinni także stać na ich straży i podejmować działania wzmacniające ich ochronę. Święto to ma również zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat.

W dniu 19 listopada 2021 r., po raz pierwszy w gminie Sokolniki obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pana Mikołaja Pawlaka.

Obchody miały miejsce w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach . Inicjatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. W organizację wydarzenia oprócz Szkoły w Tyblach włączył się również miejscowy GOKSiT.

Podczas spotkania kierownik GOPS Ewa Szandała wprowadziła zaproszonych gości w tematykę tego ważnego święta oraz odczytała wymowny list od RPD skierowany do rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dyrektor Szkoły w Tyblach Marta Mieszała w humorystyczny sposób przedstawiła dzieciom ich prawa a Dyrektor GOKSiT Zofia Siwik zadbała o oprawę muzyczną spotkania. Piękne utwory muzyczne skierowane dla dzieci wykonała Marita Mieszała . Głos zabrali zaproszeni goście reprezentujący Urząd Gminy w Sokolnikach oraz radni gminni.

Nie zabrakło wzajemnych podziękowań ale przede wszystkim podkreślano ważną rolę rodziców w procesie wychowania dzieci i ochrony i praw. RPD przekazał dla dzieci ze Szkoły w Tyblach wspaniałe prezenty , które pracownicy socjalni GOPS wręczyli podczas spotkania. Mamy nadzieję, że tegoroczne świętowanie z dziećmi stanie się tradycją w naszej gminie.

List do Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli oraz Uczniów, Szkoła Podstawowa Specjalna w Tyblach, skan.pdf

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.05.2022 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.05.2022 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel