Home » Aktualności » 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Wstążka logoGminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sokolnikach przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja PO DRUGIE.

Informujemy, że w ramach kampanii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach odbędą się dyżury pracowników na co dzień zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Terminy dyżurów to:

– 12 listopad – godz. 13.00. – 15.00.

– 13 listopad – godz. 9.00. – 14.00.

Ponadto w ramach uczestnictwa w kampanii przygotowaliśmy dla szkól z terenu gm Sokolniki zestawy materiałów profilaktycznych oraz scenariusze zajęć dla wychowawców klas. Z uwagi na panującą epidemię przedstawiciele ZI odwiedzą szkoły w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z GOPS w Sokolnikach, w celu rozmów o zjawisku przemocy, o sposobach jej przeciwdziałania, w celu konsultacji konkretnych sytuacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Telefon kontaktowy 62 78 46 190 lub 798 227 146

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Plakat kampanii

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel