Home » Aktualności » 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Wstążka logoGminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sokolnikach przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja PO DRUGIE.

Informujemy, że w ramach kampanii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach odbędą się dyżury pracowników na co dzień zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Terminy dyżurów to:

– 12 listopad – godz. 13.00. – 15.00.

– 13 listopad – godz. 9.00. – 14.00.

Ponadto w ramach uczestnictwa w kampanii przygotowaliśmy dla szkól z terenu gm Sokolniki zestawy materiałów profilaktycznych oraz scenariusze zajęć dla wychowawców klas. Z uwagi na panującą epidemię przedstawiciele ZI odwiedzą szkoły w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z GOPS w Sokolnikach, w celu rozmów o zjawisku przemocy, o sposobach jej przeciwdziałania, w celu konsultacji konkretnych sytuacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Telefon kontaktowy 62 78 46 190 lub 798 227 146

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Plakat kampanii

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia