Home » Aktualności » Dzień Seniora w Sokolnikach

Dzień Seniora w Sokolnikach

„Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji.
Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość
osób starszych.”

Dzień Seniora to szczególne święto w kalendarzu instytucji wspierających osoby starsze. To dzień, kiedy myśli kierują się w ich stronę, ku naszym babciom i dziadkom. To, co najważniejsze, to by pamiętać o nich, na co dzień, nie tylko od święta, by wspierać w potrzebie, szanować za dobrą radę i doceniać ich mądrość płynącą z doświadczenia życiowego.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:

1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,

20 października jako Europejski Dzień Seniora

20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku a także aktywizacja do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

W dniu 19 października 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach odwiedził osoby starsze , które spotykają się w Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach.

Wszystkich Seniorów powitała Ewa Szandała kierownik GOPS w Sokolnikach wraz z Anną Rybczyńską pracownikiem socjalnym. Kierownik tutejszego Ośrodka w imieniu Wójta Gminy Sokolniki Sylwestra Skrzypka i swoim życzyła Seniorom długich lat życia w zdrowiu, pełnej aktywności i radości z małych rzeczy oraz sto lat przyjemności. Jako wyraz pamięci o osobach starszych ze strony władz gminy Sokolniki Seniorzy otrzymali drobne upominki.

Spotkanie uświetnił wspaniały tort ufundowany przez Pana Andrzeja Bartoszka – PPHU Zakład Piekarniczo-Cukierniczy z Widawy. Nie zabrakło też pięknych sentymentalnych wierszy autorstwa Pani Janiny Owczarek naszej lokalnej pisarki.

Uczestnicy spotkania, jak zawsze weseli i w doskonałych humorach żegnali się planując kolejne spotkanie.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia