Home » Aktualności » Dzień Seniora w Sokolnikach

Dzień Seniora w Sokolnikach

„Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji.
Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość
osób starszych.”

Dzień Seniora to szczególne święto w kalendarzu instytucji wspierających osoby starsze. To dzień, kiedy myśli kierują się w ich stronę, ku naszym babciom i dziadkom. To, co najważniejsze, to by pamiętać o nich, na co dzień, nie tylko od święta, by wspierać w potrzebie, szanować za dobrą radę i doceniać ich mądrość płynącą z doświadczenia życiowego.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym:

1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,

20 października jako Europejski Dzień Seniora

20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora

Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku a także aktywizacja do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

W dniu 19 października 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach odwiedził osoby starsze , które spotykają się w Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach.

Wszystkich Seniorów powitała Ewa Szandała kierownik GOPS w Sokolnikach wraz z Anną Rybczyńską pracownikiem socjalnym. Kierownik tutejszego Ośrodka w imieniu Wójta Gminy Sokolniki Sylwestra Skrzypka i swoim życzyła Seniorom długich lat życia w zdrowiu, pełnej aktywności i radości z małych rzeczy oraz sto lat przyjemności. Jako wyraz pamięci o osobach starszych ze strony władz gminy Sokolniki Seniorzy otrzymali drobne upominki.

Spotkanie uświetnił wspaniały tort ufundowany przez Pana Andrzeja Bartoszka – PPHU Zakład Piekarniczo-Cukierniczy z Widawy. Nie zabrakło też pięknych sentymentalnych wierszy autorstwa Pani Janiny Owczarek naszej lokalnej pisarki.

Uczestnicy spotkania, jak zawsze weseli i w doskonałych humorach żegnali się planując kolejne spotkanie.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia