Home » Aktualności » Portret mojej rodziny

Portret mojej rodziny

Logo projektu

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Portret mojej rodziny – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Rodziny uczestniczące w realizacji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki oraz podejmowanie w środowisku lokalnym inicjatyw skutecznie wspierających rodziny borykające się z problemami opiekuńczo wychowawczymi wzięły udział w warsztacie integracyjnym rodzic- dziecko.

Celem realizacji zadania był rozwój wrażliwości twórczej uczestników oraz zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu dzieci z rodzicami.

Uczestnicy warsztatu otrzymali gry planszowe Activity umożliwiające różne formy aktywności.

Wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w naszym Ośrodku. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

Uczestnicy projektu spędzili swój czas wolny z uśmiechem i na dobrej zabawie , ponieważ nie ma nic wspanialszego od uśmiechu dziecka.

Udział w projekcie jest bezpłatny a zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia