Home » Aktualności » Tworzymy bajkę terapeutyczną – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Tworzymy bajkę terapeutyczną – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Logo projektu

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Tworzymy bajkę terapeutyczną – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zrealizował pierwsze działanie pn. „Tworzymy bajkę terapeutyczną” w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki oraz podejmowanie w środowisku lokalnym inicjatyw skutecznie wspierających rodziny borykające się z problemami opiekuńczo -wychowawczymi.

Wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w naszym Ośrodku. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

Rodziny objęte wsparciem pokusiły się o napisanie krótkich opowiadań z morałem. Wprowadzone do utworzonych bajek postacie, to bohaterowie, którzy przezwyciężyli trudne momenty swojego życia. Dodatkowo dzieci stworzyły piękne ilustracje wykorzystując otrzymane w ramach konkursu zestawy kreatywno – plastyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny a zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.04.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia