Home » Aktualności » Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza się dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła .

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy
  Ww. źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

W dniu 20.09.2022r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U. 2022 r. poz. 1974).

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach :

 • osobiście przy ul. Parkowej 6/3
 • za pośrednictwem platformy ePUAP: mopstg/skrytka
 • tradycyjnie pocztą .

Więcej informacji udziela GOPS w Sokolnikach pod Nr tel. 62 78 46 190


Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepla.pdf

Klauzula informacyjna – dodatek dla gospodarstw domowych.doc

USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.pdf

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.11.2023 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia