Home » Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. Poz. 1692). Zadanie to dla mieszkańców gminy Sokolniki realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach , ul. Parkowa 6/3.

Dodatek węglowy – komu przysługuje?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek węglowy bez kryterium dochodowego

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Dodatek węglowy – warunki otrzymania wsparcia

Warunkiem otrzymania dodatku, jeśli spełniamy kryteria wynikające ze sposobu ogrzewania, jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy – sposób otrzymania pieniędzy

Dodatek węglowy nie jest żadnym bonem, ani talonem na węgiel.

Do wnioskodawcy pieniądze trafiają na podany we wniosku rachunek bankowy.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy można złożyć w GOPS w Sokolnikach osobiście w godzinach pracy Ośrodka , za pośrednictwem poczty a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Wzór wniosku.docx

Wzór wniosku.pdf

Klauzula rodo.pdf

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.pdf

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia