Home » Aktualności

Category Archives: Aktualności

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO w ramach programu FEPŻ 2021-2027

Pomoc żywnościowa logo

Od 12 lutego 2024r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 (więcej…)

Ferie z Asystentem Rodziny

Prace plastyczne dzieci Podopieczni Asystenta Rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach podczas trwających ferii zimowych biorą udział w zajęciach plastycznych i profilaktycznych. Celem organizacji zajęć podczas ferii jest wypełnienie czasu wolnego dzieciom z terenu gminy Sokolniki. (więcej…)

LogoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zaprasza dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Sokolniki do udziału w konkursie plastycznym ,, Kocham moich rodziców – nie lubimy przemocy”. Celem konkursu jest :przeciwdziałanie przemocy, profilaktyka, kultywowanie tradycji walentynkowej, wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju, rozwijanie umiejętności tworzenia własnych kreatywnych prac, rozwój wyobraźni dzieci. (więcej…)

Dzień Babci i Dziadka – działania z Asystentem Rodziny

Prace plastyczne dzieciKażdego roku 21 stycznia obchodzony jest dzień Babci i Dziadka. Asystent Rodziny z GOPS w Sokolnikach w tym roku również zaprosił dzieci aby   własnoręcznie przygotowały laurki z życzeniami dla swoich dziadków.

Kierownik i Pracownicy GOPS podkreślają, że dzień Babci i Dziadka jest wspaniałą okazją do pielęgnowania tradycji, budowania i wzmacniania więzi rodzinnych oraz kształtowania uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych. (więcej…)

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

GOPS Sokolniki wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia: (więcej…)

Wnioski o dodatek osłonowy 2024- dostępne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w załączeniu przedstawia obowiązujący wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego w 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. (więcej…)

Zasiłek stały w nowej kwocie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2024 r. zasiłek stały ustala się w wysokości: (więcej…)

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2024 r. świadczenie  pielęgnacyjne będzie wypłacane w wysokości  2988 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do roku 2023 wzrosła o 530 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra… Czytaj dalej...

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy logo

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

(więcej…)

Mikołaj w Sokolnikach

Zabawa Mikołajkowa w GOKSiTW dniu 9.12.2023r. miało miejsce spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z gminy Sokolniki organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w które włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. (więcej…)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia