Home » Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem ogólnym operacji w ramach Podprogramu 2021 Plus jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

  • osoby borykające się z problemem bezdomności,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone poniżej, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ Podprogram 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy, tj.:

  • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

logo KOWR

 

 

 

Jak uzyskać skierowanie?

Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

 

 

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).docx

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla osób kwalifikowanych w sposób zdalny w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.docx

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2021 Plus.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia