Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r., wynosi 3244 zł. (więcej…)

Klubik redakcyjnej pomocy z GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że rozpoczynamy akcję społeczną

„ Klubik redakcyjnej pomocy”.

W naszej codziennej pracy coraz częściej spotykamy się z sytuacjami , kiedy mieszkańcy gminy Sokolniki zwracają się do naszego Ośrodka z prośbą o pomoc w redagowaniu pism, cv, wniosków i podań oraz w załatwianiu skomplikowanych spraw urzędowych.

(więcej…)

Szkolenie dla Członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniach 14, 21 i 28 września 2020 r., odbyły się szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Sokolniki.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie. (więcej…)

Fundusz alimentacyjny. Co się zmieni od 1 października?

Fundusz alimentacyjny logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że 1 października 2020 r rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co więcej, również od 1 października przy ustalaniu prawa do tych świadczeń funkcjonować będzie tzw. mechanizm złotówka za złotówkę.

(więcej…)

Szkolenie dla opiekunek i pracowników GOPS z pierwszej pomocy

W dniu 4 września 2020 r. opiekunki, pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy osobom w wieku podeszłym oraz stanach nagłych w neurologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także bezpieczeństwa higieny pracy. Organizatorem… Czytaj dalej...

Seniorzy z Sokolnik z profilaktyką na Ty

Każdego roku w dniu 24 maja przypada Europejski Dzień Sąsiada. W tym roku z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa i dynamicznie zmieniającą się sytuację sąsiedzkie spotkanie seniorów z Sokolnik odbyło się w dniu 11 września br. (więcej…)

Rozstrzygnięcie Wakacyjnej Krzyżówki Rodzinnej

Konkurs został zorganizowany dla rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie Gminy Sokolniki , przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(więcej…)

Koordynacja świadczeń – informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach podaje Komunikat w sprawie internetowej rejestracji wizyt w Oddziale do Spraw Koordynacji Świadczeń.

(więcej…)

„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” OD WRZEŚNIA 2020

Posiłek w szkole i w domu - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż od dnia 24 SIERPNIA 2020 r. można składać WNIOSKI NA POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. (więcej…)

GOPS- wracają dyżury psychologa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od miesiąca sierpnia 2020 r., wznowione zostają osobiste dyżury psychologa w siedzibie Ośrodka na ul. Parkowej 6/3 w Sokolnikach. (więcej…)

Strony:  1 2 ... 13 14 15 16 17 ... 25 26

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel