Regionalny telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon zaufania dla dzieci

(więcej…)

Siłownia pamięci – GOPS w Sokolnikach zaprasza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współpracy z Fundacją Stocznia zaprasza Seniorów z gminy Sokolniki do trenowania umysłu w warunkach domowych.

(więcej…)

Orzeczenia o niepełnosprawności

GOPS w Sokolnikach informuje :

  • ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM 9 GRUDNIA 2019 r.,A DNIEM 8 MARCA 2020r, zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. (więcej…)

Świadczenia rodzinne. Obniżka pensji będzie uznana za utratę dochodu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

(więcej…)

Zespół Interdyscyplinarny informuje

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Jest Czynny Całą Dobę!

(więcej…)

GOPS informuje: Seniorzy w centrum uwagi

Szanowni Państwo !
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą abcsenior.com. Na platformie można znaleźć kompletne i sprawdzone informacje potrzebne Seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie takie jak: wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy dla Seniorów, informacje o bieżącej sytuacji w kraju,transmisje mszy, wykaz najważniejszych telefonów oraz mapę szpitali zakaźnych.

(więcej…)

Przeciwdziałanie przemocy- telefonicznie lub przez email

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r., w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wszelkie kontakty w sprawach dotyczących przemocy odbywać się będą drogą telefoniczną lub mailową . (więcej…)

GOPS w Sokolnikach informuje : Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji.

(więcej…)

Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w dniu 20 marca 2020 r., zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, obejmującego „Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia”

(więcej…)

Pogotowie zakupowe z GOPS w Sokolnikach

Osoby starsze, chore i samotne , które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie maja bliskich czy sąsiadów , którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach. (więcej…)

Strony:  1 2 ... 15 16 17 18 19 ... 25 26

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.05.2022 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.05.2022 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel