Seniorzy z Sokolnik na koncercie Muzyki Świata

Seniorzy z Sokolnik na koncercie Muzyki ŚwiataW dniu 24 listopada 2023 r. Seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach mieli przyjemność uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu jakim był koncert Muzyki Świata , który odbył się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury.
(więcej…)

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenie wspierające

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: (więcej…)

Dzień seniora wspaniała idea

Dzień SenioraDzień Seniora to szczególne święto w kalendarzu instytucji wspierających osoby starsze. To dzień, kiedy nasze myśli kierują się w ich stronę, ku naszym babciom i dziadkom, rodzicom . To, co najważniejsze, to by pamiętać o osobach starszych , na co dzień, nie tylko od święta, by wspierać w potrzebie, szanować za dobrą radę i doceniać ich mądrość płynącą z doświadczenia życiowego. (więcej…)

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2023 w Sokolnikach

Stop przemocyKażdego roku dnia 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tego tytułu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w Sokolnikach w dniu 31 października 2023r. w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżurować będą specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: pracownicy socjalni oraz współorganizatorzy dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. W przypadku potrzeby będzie istniała możliwość konsultacji z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sokolniki oraz kuratorem sądowym i psychologiem. (więcej…)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Pomoc żywnościowa logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku. (więcej…)

Jesień oczami dziecka

Prace plastyczne dzieciDzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny pracującego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach zostały zaproszone przez asystenta do wzięcia udziału w wykonaniu prac plastycznych , które będą przedstawiały jesień w oczach dziecka.
Celem zadań kreatywnych jest podtrzymanie relacji asystenta rodziny z dziećmi, jest to również alternatywna forma twórczego spędzania czasu, a także pobudzenie aktywności twórczej dzieci. (więcej…)

Ankieta dla mieszkańców gminy Sokolniki – problem przemocy

Stop przemocyAnkieta „Problem przemocy domowej w środowisku lokalnym”

(więcej…)

Seniorzy z Sokolnik spacerem po Wrocławiu

Wycieczka seniorów do WrocławiaW dniu 26 września 2023 r seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach wybrali się na wycieczkę po najpiękniejszych zabytkach Wrocławia.

W programie nie zabrakło zwiedzania Panoramy Racławickiej. „Bitwa pod Racławicami” to ogromny obraz przedstawiający bitwę w czasie powstania kościuszkowskiego. Projekt ten ma na celu upamiętnienie 100. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Racławicami – heroicznej, ale nieudanej próby obrony niepodległości. Bitwa rozegrała się 4 kwietnia 1794 roku między oddziałami powstańczymi pod wodzą Tadeusza Kościuszki a wojskami rosyjskimi. (więcej…)

Nowy przelicznik dochodu z gospodarstwa rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że opublikowano Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. (więcej…)

GOPS o przemocy domowej wobec seniorów

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Każdy człowiek ma prawo do spokojnej starości. Niestety zdarza się, że zamiast opieki i troski osoby starsze doznają przemocy domowej.

W celu zwiększenia wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej stosowanej wobec seniorów w dniu 6 września 2023 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zorganizował dla uczestników Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach spotkanie profilaktyczno -integracyjne na obiekcie rekreacyjnym Okoń w miejscowości Gumnisko. (więcej…)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.11.2023 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia