Home » Aktualności » Zapraszamy do współpracy w zakresie objęcia koordynacją przez asystenta rodziny

Zapraszamy do współpracy w zakresie objęcia koordynacją przez asystenta rodziny

Dzieci grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż każda rodzina przeżywająca trudności opiekuńczo – wychowawcze może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

W przypadku wsparcia rodzin asystent rodziny przedstawi i opracuje wspólnie z Państwem katalog możliwych do uzyskania form pomocy.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do nawiązania współpracy.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3, tel. 62 78 46 190

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.05.2022 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.05.2022 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel