Home » Aktualności » Zapraszamy do współpracy w zakresie objęcia koordynacją przez asystenta rodziny

Zapraszamy do współpracy w zakresie objęcia koordynacją przez asystenta rodziny

Dzieci grafika

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż każda rodzina przeżywająca trudności opiekuńczo – wychowawcze może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

W przypadku wsparcia rodzin asystent rodziny przedstawi i opracuje wspólnie z Państwem katalog możliwych do uzyskania form pomocy.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do nawiązania współpracy.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Sokolnikach ul. Parkowa 6/3, tel. 62 78 46 190

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia