Home » Aktualności » ,,Warsztaty utrzymania porządku w gospodarstwie domowym” – działanie w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

,,Warsztaty utrzymania porządku w gospodarstwie domowym” – działanie w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Logo projektu

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

,,Warsztaty utrzymania porządku w gospodarstwie domowym” – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że w ramach projektu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki w miesiącu listopadzie 2021 przeprowadzono ,,Warsztaty utrzymania porządku w gospodarstwie domowym”

Wszyscy uczestnicy projektu korzystają ze wsparcia w formie asystenta rodziny i terapii psychologicznej w naszym Ośrodku. Współpracują także z pracownikami socjalnymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

Celem warsztatów było ukazanie zalet i korzyści wynikających z wprowadzenia w życie zasad racjonalnego utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu, w celu poprawy wizerunku mieszkania i poprawy komfortu życia.

Rodziny, które wzięły udział w zadaniu otrzymały zestawy środków czystości do posprzątania swoich gospodarstw domowych.

Po zakończonych warsztatach uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że zachowanie czystości w mieszkaniu/domu sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu domowników, a regularne porządkowanie pomaga rodzinom lepiej gospodarować przestrzenią i czasem.

Udział w projekcie jest bezpłatny a zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Zestaw środków czystości

 

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
24.11.2023 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia