Home » Aktualności » Informacja GOPS dotycząca pomocy żywnościowej

Informacja GOPS dotycząca pomocy żywnościowej

Logo pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w dniach 8 do 11 sierpnia 2023r. będzie wydawana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach żywność z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

UWAGA: Po odbiór żywności należy zgłosić się na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 w Sokolnikach ( do obecnej siedziby GOPS)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje o dalszej możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, która to skierowana jest do osób wymagających wsparcia żywieniowego.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1.823,60 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
  • 1.410 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wystawienia skierowania na podstawie weryfikacji sytuacji dochodowej rodziny lub osoby za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023 r.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia