GOPS w Sokolnikach przeciwko przemocy- raport

Logo akcjiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sokolnikach przyłączył się po raz kolejny do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. (więcej…)

Nowości i zmiany w pomocy społecznej od 2022 r – spotkanie informacyjne

Dnia 12 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbyło się spotkanie dotyczące podniesienia świadomości seniorów w zakresie nowości i zmian w pomocy społecznej od 2022 r. (więcej…)

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy plakat

(więcej…)

Komunikat GOPS w Sokolnikach – wydawanie żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ : (więcej…)

Dodatek Osłonowy – nowe świadczenie socjalne w 2022 r.

Dodatek osłonowy LOGO

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Sokolniki składają w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

(więcej…)

Informacja

Informujemy, że 07.01.2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach będzie nieczynny.

W sytuacjach losowych związanych z udzieleniem niezbędnej pomocy proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel: 798 227 146

(więcej…)

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej

logo kryteriaNa mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić:

(więcej…)

Świadczenia 500+ w ZUS

Rodzina 500 logo

Od 01 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest upoważniony do realizacji spraw związanych ze świadczeniem wychowawczym w ramach programu Rodzina 500+. Od stycznia 2022 r. należy kierować tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. (więcej…)

Informacja o wyborze oferty – wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w w wyniku zapytania ofertowego z dnia 7 grudnia 2021 r., dotyczącego świadczenia w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Sokolniki.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez : Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Maleni

(więcej…)

,,Warsztaty pt: moja kartka lub bombka świąteczna” – działanie w ramach konkursu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021

Logo projektuZadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

,,Warsztaty pt: moja kartka lub bombka świąteczna” – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że w ramach projektu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki w miesiącu grudniu 2021 przeprowadzono ,,Warsztaty pt: moja kartka lub bombka świąteczna ” (więcej…)

Strony:  1 2 3 4 5 6 7 ... 25 26

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.06.2022 r.

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel