Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Pomoc żywnościowa logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w grudniu 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 roku. (więcej…)

Jesień oczami dziecka

Prace plastyczne dzieciDzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny pracującego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach zostały zaproszone przez asystenta do wzięcia udziału w wykonaniu prac plastycznych , które będą przedstawiały jesień w oczach dziecka.
Celem zadań kreatywnych jest podtrzymanie relacji asystenta rodziny z dziećmi, jest to również alternatywna forma twórczego spędzania czasu, a także pobudzenie aktywności twórczej dzieci. (więcej…)

Ankieta dla mieszkańców gminy Sokolniki – problem przemocy

Stop przemocyAnkieta „Problem przemocy domowej w środowisku lokalnym”

(więcej…)

Seniorzy z Sokolnik spacerem po Wrocławiu

Wycieczka seniorów do WrocławiaW dniu 26 września 2023 r seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach wybrali się na wycieczkę po najpiękniejszych zabytkach Wrocławia.

W programie nie zabrakło zwiedzania Panoramy Racławickiej. „Bitwa pod Racławicami” to ogromny obraz przedstawiający bitwę w czasie powstania kościuszkowskiego. Projekt ten ma na celu upamiętnienie 100. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Racławicami – heroicznej, ale nieudanej próby obrony niepodległości. Bitwa rozegrała się 4 kwietnia 1794 roku między oddziałami powstańczymi pod wodzą Tadeusza Kościuszki a wojskami rosyjskimi. (więcej…)

Nowy przelicznik dochodu z gospodarstwa rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że opublikowano Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. (więcej…)

GOPS o przemocy domowej wobec seniorów

Zapobieganie przemocy wobec osób starszych jest istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie. Każdy człowiek ma prawo do spokojnej starości. Niestety zdarza się, że zamiast opieki i troski osoby starsze doznają przemocy domowej.

W celu zwiększenia wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej stosowanej wobec seniorów w dniu 6 września 2023 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zorganizował dla uczestników Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach spotkanie profilaktyczno -integracyjne na obiekcie rekreacyjnym Okoń w miejscowości Gumnisko. (więcej…)

Świadczenia dla uczniów – nowy rok szkolny

Rozpoczęcie roku szkolnego to czas zwiększonych wydatków związanych z wyposażeniem dzieci do szkoły. Osoby w najtrudniejszej sytuacji mogą skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach

Jaka pomoc przysługuje uczniom i ich rodzicom lub opiekunom

(więcej…)

GOPS o przemocy na pikniku „Bezpieczna Gmina Sokolniki przykładem dla innych

Piknik profilaktyczno – edukacyjny w WalichnowachW minioną sobotę na boisku sportowym w Walichnowach  odbył się Piknik profilaktyczno – edukacyjny „Bezpieczna Gmina Sokolniki przykładem dla innych” (więcej…)

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – EDYCJA 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach ogłasza nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla JST ” – edycja 2024 (więcej…)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 2023/2024 z wyższym kryterium dochodowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r., wzrośnie kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (więcej…)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia