Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2024 r. świadczenie  pielęgnacyjne będzie wypłacane w wysokości  2988 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do roku 2023 wzrosła o 530 zł. Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra… Czytaj dalej...

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy logo

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

(więcej…)

Mikołaj w Sokolnikach

Zabawa Mikołajkowa w GOKSiTW dniu 9.12.2023r. miało miejsce spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z gminy Sokolniki organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w które włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. (więcej…)

Zapytanie ofertowe – Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2024

Zapytanie Ofertowe z dnia 8.11.2023

Gmina Sokolniki – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Sokolnikach reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2024”

w formie:

  1. schroniska dla osób bezdomnych,
  2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

(więcej…)

Świąteczna choinka z prezentami w GOPS

Świąteczna choinka z prezentami w GOPSŚwięta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się z osobami potrzebującymi wsparciem. Tradycyjnie jak co roku, pracownicy GOPS w Sokolnikach przygotowali paczki ze słodyczami i zabawkami , które trafiły do dzieci z rodzin będących w szczególnej sytuacji – potrzebujących pomocy. (więcej…)

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w Sokolnikach

Ogólnopolski Dzień Praw DzieckaW dniu 4 grudnia 2023 r., po raz kolejny w gminie Sokolniki obchodzono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej Specjalnej w Tyblach. (więcej…)

Seniorzy z Sokolnik na koncercie Muzyki Świata

Seniorzy z Sokolnik na koncercie Muzyki ŚwiataW dniu 24 listopada 2023 r. Seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach mieli przyjemność uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu jakim był koncert Muzyki Świata , który odbył się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury.
(więcej…)

Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenie wspierające

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: (więcej…)

Dzień seniora wspaniała idea

Dzień SenioraDzień Seniora to szczególne święto w kalendarzu instytucji wspierających osoby starsze. To dzień, kiedy nasze myśli kierują się w ich stronę, ku naszym babciom i dziadkom, rodzicom . To, co najważniejsze, to by pamiętać o osobach starszych , na co dzień, nie tylko od święta, by wspierać w potrzebie, szanować za dobrą radę i doceniać ich mądrość płynącą z doświadczenia życiowego. (więcej…)

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2023 w Sokolnikach

Stop przemocyKażdego roku dnia 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Z tego tytułu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w Sokolnikach w dniu 31 października 2023r. w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżurować będą specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej: pracownicy socjalni oraz współorganizatorzy dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. W przypadku potrzeby będzie istniała możliwość konsultacji z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sokolniki oraz kuratorem sądowym i psychologiem. (więcej…)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia