Paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących

Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się z osobami potrzebującymi wsparciem. Tradycyjnie jak co roku, pracownicy GOPS w Sokolnikach przygotowali paczki ze słodyczami i przyborami , które trafiły do dzieci z rodzin będących w szczególnej sytuacji – potrzebujących pomocy. (więcej…)

Waloryzacja kwoty świadczenia pielęgnacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r., kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosić będzie 1.971,00 zł. miesięcznie.Wypłaty przedmiotowych świadczeń w miesiącu styczniu 2021 r., będą zrealizowane przez GOPS w zwaloryzowanych kwotach .

(więcej…)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – nowe skierowanie

Pomoc żywnościowa logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że wydaje skierowania, upoważniające mieszkańców Gminy Sokolniki do korzystania z nowej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

(więcej…)

GOPS w Sokolnikach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sokolnikach  poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca: obywatelstwo polskie pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych nieposzlakowaną opinię dobry stan zdrowia, umożliwiający… Czytaj dalej...

’Posiłek w szkole i w domu” w czasie pandemii

Posiłek w szkole i w domu - logoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 i zamknięciem placówek edukacyjnych, w których dożywiane były dzieci/uczniowie w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” informujemy rodziny będące w trudnej sytuacji, że istnieje możliwość przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. (więcej…)

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Wstążka logoGminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sokolnikach przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja PO DRUGIE.

(więcej…)

Pomoc z GOPS i Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

SKWS logoSytuacja związana z obecnie panującym stanem epidemii, może być wyjątkowo trudna dla seniorów, dlatego też osoby starsze powinniśmy otoczyć szczególną troską.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została utworzona specjalna infolinia dla osób starszych. (więcej…)

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach

(więcej…)

Pomagamy potrzebującym w czasie pandemii

pomoc logo

 

Jeśli z powodu pandemii koronowirusa nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy, np. przy robieniu zakupów spożywczych oraz higienicznych , załatwianiu rożnych spraw pilnych, możesz

uzyskać pomoc kontaktując się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sokolnikach. W trakcie rozmowy należy podać swoje dane kontaktowe. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje: kto, kiedy i w jakim zakresie może Ci pomóc. (więcej…)

Komunikat GOPS w Sokolnikach – nowe wnioski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że od dnia 19 października 2020 r do miejscowego Ośrodka można zgłaszać się po odbiór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

(więcej…)

Strony:  1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 19 20

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.09.2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.09.2021 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel