Home » Aktualności » Zapytanie ofertowe – Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2024

Zapytanie ofertowe – Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2024

Zapytanie Ofertowe z dnia 8.11.2023

Gmina Sokolniki – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Sokolnikach reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2024”

w formie:

  1. schroniska dla osób bezdomnych,
  2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,


ZAŁĄCZNIKI:

Wzór umowy

Oświadczenie załącznik nr 4

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia