Home » Aktualności » Zapytanie ofertowe – Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2024

Zapytanie ofertowe – Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2024

Zapytanie Ofertowe z dnia 8.11.2023

Gmina Sokolniki – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Sokolnikach reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2024”

w formie:

  1. schroniska dla osób bezdomnych,
  2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,


ZAŁĄCZNIKI:

Wzór umowy

Oświadczenie załącznik nr 4

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.02.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia