Home » Aktualności » Dodatek osłonowy 2022 ważna jest data złożenia wniosku

Dodatek osłonowy 2022 ważna jest data złożenia wniosku

Dodatek osłonowy logoDodatek osłonowy to wsparcie dla rodzin w czasie podwyżek cen energii.

GOPS w Sokolnikach informuje, że wysokość dodatku osłonowego zależy od dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym . Dodatek jest przyznawany w dwóch przedziałach: podstawowym i podwyższonym.

Podstawowe wartości dodatku :

 • 400 zł — dla jednoosobowych gospodarstwach domowych, jeśli dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • 600 zł — dla gospodarstw 2-3-osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • 850 zł — dla gospodarstw 4-5-osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • 1150 zł — dla gospodarstw 6 i więcej osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Podwyższone wartości dodatku

Mogą być wypłacone dla tych gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są: kotły na paliwo stałe, kominki, kozy, ogrzewacze powietrza, trzony kuchenne, piecokuchnie, kuchnie węglowe lub piece kaflowe. To domy zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

Wartości dodatku osłonowego dla tych gospodarstw domowych są następujące:

 • 500 zł — dla jednoosobowych gospodarstwach domowych, jeśli dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • 750 zł — dla gospodarstw 2-3-osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • 1062,50 zł — dla gospodarstw 4-5-osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • 1437,50 zł — dla gospodarstw 6 i więcej osobowych, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Przypominamy:

 • wnioski złożone do 31 lipca 2022 roku — bazują na dochodach z 2020 roku,
 • wnioski złożone po 1 sierpnia 2022 roku — bazują na dochodach z 2021 roku,
 • Wnioski o dodatek osłonowy mogą być składane elektronicznie lub osobiście. Jest możliwe też pobranie wniosku, wypełnienie, podpisanie i przesłanie pocztą.

Wniosek o dodatek osłonowy przez Internet można składać za pośrednictwem profilu zaufanego lub ePUAP.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Sokolnikach – zapraszamy

tel. 62 78 46 190 lub gops@sokolniki.pl

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia