Home » Aktualności » Informacja w sprawie wydawania zaświadczeń ” Czyste powietrze” od 1 sierpnia 2022 r.

Informacja w sprawie wydawania zaświadczeń ” Czyste powietrze” od 1 sierpnia 2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, iż składanie wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego „Czyste powietrze”  w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września 2022 r., nie będzie możliwe z uwagi na brak możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego, a zatem nie ma możliwości wydania zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.07.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia