Home » Aktualności » Baza teleadresowa

Baza teleadresowa

AKTUALNE BAZY TELEADRESOWE INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że zgodnie z zapisem Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na rok 2022, przyjętego Uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. (M.P. z 31 grudnia 2022., poz. 1240) poniżej (link) znajduje się aktualna baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, z wyszczególnieniem podmiotów zapewniających miejsca schronienia, podmiotów świadczących wsparcie w formie poradnictwa specjalistycznego oraz realizujących programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia