Home » Articles posted by Łukasz Zychla (Page 6)

Author Archives: Łukasz Zychla

Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2020r.

Logo GUSGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r., wynosi 3 819 zł. (więcej…)

Pamiętamy o Seniorach

Spotkanie pracowników GOPS z członkami Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach.Dzień Seniora obchodzony jest 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych , właśnie z tej okazji w dniu 29 września 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach odwiedził osoby starsze , które spotykają się w Związku Emerytów i Rencistów koło w Sokolnikach. (więcej…)

GOPS: Podziękowanie dla firmy LANO MEBLE

Podziękowanie dla firmy LANO MEBLEGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w imieniu Wójta Gminy Sokolniki i Podopiecznych Ośrodka składa serdeczne podziękowanie za życzliwość i szlachetny gest, który jest wyrazem empatii i pięknej potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy.

(więcej…)

„Ekorzeźba” – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Logo projektu

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje , że w ramach projektu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki w miesiącu wrześniu 2021 został zorganizowany i rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Ekorzeźba”. (więcej…)

Kolejna edycja szkolenia Członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Szkolenie Członków Zespołu InterdyscyplinarnegoW dniach 13, 20 i 27 września 2021 r., odbyły się szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Sokolniki.

Szkolenia zostały zorganizowane w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach priorytetu Nr 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. (więcej…)

Komunikat GOPS w Sokolnikach – wydawanie żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w od dnia 21 września  do 24 września 2021 r . będzie wydawana żywność. (więcej…)

Portret mojej rodziny

Logo projektu

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Portret mojej rodziny – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Rodziny uczestniczące w realizacji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki oraz podejmowanie w środowisku lokalnym inicjatyw skutecznie wspierających rodziny borykające się z problemami opiekuńczo wychowawczymi wzięły udział w warsztacie integracyjnym rodzic- dziecko. (więcej…)

Tworzymy bajkę terapeutyczną – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Logo projektu

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego.

Tworzymy bajkę terapeutyczną – działanie w ramach edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach zrealizował pierwsze działanie pn. „Tworzymy bajkę terapeutyczną” w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021” – Stawiamy na Rodzinę , którego celem jest poprawa funkcjonowania rodzin na terenie gminy Sokolniki oraz podejmowanie w środowisku lokalnym inicjatyw skutecznie wspierających rodziny borykające się z problemami opiekuńczo -wychowawczymi.

(więcej…)

Dyżur pracownika ZUS

Dobry start logo

Od 1 lipca 2021 r. obsługą wniosków, przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS. Dlatego wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne na portalu PUE ZUS. (więcej…)

Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń do program „CZYSTE POWIETRZE’’

Czyste powietrze - logo programuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjasnia, że w terminie od 1 sierpnia do 23 września każdego roku dla osób uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach w ramach uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. (więcej…)

Strony:  1 2 3 4 5 6 7 ... 23 24

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
23.05.2022 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
24.05.2022 r. 

Poradnik Seniora na czas pandemi logo
Pomoc psychologiczna logo
Logo Projektu Samorząd Przyjazny Rodzinie 2021
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia
Logo fundacji Wawel