Home » Aktualności » Zasiłek stały w nowej kwocie

Zasiłek stały w nowej kwocie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2024 r. zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1.008,80 zł)  a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1.000 zł miesięcznie,
  2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (780 zł) a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia