Home » Aktualności » Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

GOPS Sokolniki wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

  • dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.
    • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.823,60 zł
    • dla osoby w rodzinie  –  1.410,00 zł

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Kwalifikacji do udziału w FEPŻ w PODPROGRAMIE 2023 dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową(FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 są wydawane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych od  poniedziałku do piątku  w godzinach pracy GOPS.

UWAGA: Z godnie z informacją przekazaną przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Sieradzu przewidywany termin rozpoczęcia dystrybucji żywności to Marzec 2024r.

Żywność baner


Załącznik nr 5 .Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.docx

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia