Home » Articles posted by Łukasz (Page 2)

Author Archives: Łukasz

Spotkanie „ Aktywny senior to zdrowy senior”

Spotkanie seniorów z rehabilitantemW dniu 11 marca 2024 r w siedzibie GOKSiT w Sokolnikach odbyło się spotkanie zorganizowane przez miejscowy GOPS z rehabilitantem z Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie. (więcej…)

„ Gdy milczysz przemoc narasta”

Akcja społeczna pn. „Gdy milczysz przemoc narasta”Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy działający w gminie Sokolniki w dniach 5 i 6 marca 2024 r. wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie zorganizował akcję społeczną pn. „Gdy milczysz przemoc narasta”. Na terenie szkół podstawowych w gminie Sokolniki odbyły się warsztaty podczas których młodzież uzyskała informacje dotyczące zjawiska przemocy domowej,dowiedziała się gdzie można udać się po pomoc, jakie podjąć działania, gdy jest się świadkiem przemocy. (więcej…)

Konkurs plastyczny ‘Kocham moich rodziców – nie lubimy przemocy’

Prace plastyczne dzieciGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował walentynkowy konkurs plastyczny „Kocham moich rodziców- nie lubimy przemocy ”.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sokolniki. (więcej…)

ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO w ramach programu FEPŻ 2021-2027

Pomoc żywnościowa logo

Od 12 lutego 2024r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 (więcej…)

Ferie z Asystentem Rodziny

Prace plastyczne dzieci Podopieczni Asystenta Rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach podczas trwających ferii zimowych biorą udział w zajęciach plastycznych i profilaktycznych. Celem organizacji zajęć podczas ferii jest wypełnienie czasu wolnego dzieciom z terenu gminy Sokolniki. (więcej…)

Dzień Babci i Dziadka – działania z Asystentem Rodziny

Prace plastyczne dzieciKażdego roku 21 stycznia obchodzony jest dzień Babci i Dziadka. Asystent Rodziny z GOPS w Sokolnikach w tym roku również zaprosił dzieci aby   własnoręcznie przygotowały laurki z życzeniami dla swoich dziadków.

Kierownik i Pracownicy GOPS podkreślają, że dzień Babci i Dziadka jest wspaniałą okazją do pielęgnowania tradycji, budowania i wzmacniania więzi rodzinnych oraz kształtowania uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych. (więcej…)

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

GOPS Sokolniki wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ 2021-2027 podprogram 2023

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia: (więcej…)

Zasiłek stały w nowej kwocie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 1 stycznia 2024 r. zasiłek stały ustala się w wysokości: (więcej…)

Mikołaj w Sokolnikach

Zabawa Mikołajkowa w GOKSiTW dniu 9.12.2023r. miało miejsce spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z gminy Sokolniki organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w które włączył się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach. (więcej…)

Zapytanie ofertowe – Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia 2024

Zapytanie Ofertowe z dnia 8.11.2023

Gmina Sokolniki – Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Sokolnikach reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2024”

w formie:

  1. schroniska dla osób bezdomnych,
  2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

(więcej…)

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
25.06.2024 r.

Pomoc psychologiczna logo
Logo projektu czyste powietrze
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Empatia