Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny

Rodzina- symbol

Z okazji przypadającego 15 maja Międzynarodowego Dnia Rodziny życzymy wszystkim rodzinom w gminie Sokolniki samych radosnych chwil, jak najwięcej czasu i miłości dla najbliższych , szacunku i wzajemnego zrozumienia.

Sylwester Skrzypek
Wójt Gminy Sokolniki
oraz         
Kierownik i Pracownicy GOPS

 

(więcej…)

Siłownia pamięci – GOPS w Sokolnikach zaprasza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach we współpracy z Fundacją Stocznia zaprasza Seniorów z gminy Sokolniki do trenowania umysłu w warunkach domowych.

(więcej…)

Orzeczenia o niepełnosprawności

GOPS w Sokolnikach informuje :

  • ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA POMIĘDZY DNIEM 9 GRUDNIA 2019 r.,A DNIEM 8 MARCA 2020r, zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. (więcej…)

Świadczenia rodzinne. Obniżka pensji będzie uznana za utratę dochodu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

(więcej…)

Zespół Interdyscyplinarny informuje

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Jest Czynny Całą Dobę!

(więcej…)

GOPS informuje: Seniorzy w centrum uwagi

Szanowni Państwo !
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą abcsenior.com. Na platformie można znaleźć kompletne i sprawdzone informacje potrzebne Seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie takie jak: wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy dla Seniorów, informacje o bieżącej sytuacji w kraju,transmisje mszy, wykaz najważniejszych telefonów oraz mapę szpitali zakaźnych.

(więcej…)

Informacja GOPS w Sokolnikach

Informujemy, że dnia 10 kwietnia 2020 r., ( piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach będzie nieczynny.

(więcej…)

Przeciwdziałanie przemocy- telefonicznie lub przez email

Szanowni Państwo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach – Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie , informuje, że od dnia 1 kwietnia 2020 r., w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego wszelkie kontakty w sprawach dotyczących przemocy odbywać się będą drogą telefoniczną lub mailową . (więcej…)

GOPS w Sokolnikach informuje : Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji.

(więcej…)

Informacja o wyborze oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach informuje, że w dniu 20 marca 2020 r., zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, obejmującego „Wykonywanie czynności polegających na udzieleniu schronienia”

(więcej…)

Strony:  1 2 3 4 5 6 7 ... 12 13

Harmonogram wypłat

Świadczenia rodzinne
26.06.2020 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)
25.06.2020 r. 

Informator Seniora
Konkurs plastyczny

Poradnik Prawny

Poradnik prawny
Dobry start logo
Rodzina 500 logo
KDR logo
Zoom in Regular Zoom out
Dziecięcy Telefon Zaufania
Empatia